Työterveyslaitosjakso

Työterveyslaitosjakso suositellaan suoritettavaksi erikoistumisen lopussa. Työterveyslaitosjakson voi suorittaa Työterveyslaitoksen erikoistumiseen tarkoitetuissa toimissa. Työterveyslaitosjaksolle haetaan Työterveyslaitoksen kautta ja sen voi suorittaa jossakin Työterveyslaitoksen viidestä aluetoimipisteestä. Paikoista ilmoitetaan Avoimet toimet -sivulla. Palvelua vaaditaan vähintään puoli vuotta.

Työterveyslaitosjakson vaihtoehtoiset suorittamistavat

Vaihtoehtoisten suoritustapojen tavoitteet ovat yhtenevät työterveyshuollon erikoistumiskoulutusohjelman työterveyslaitosjakson tavoitteiden kanssa. Jakso toteutetaan aina yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Moduulikoulutusmallit

Kajaanissa palvelun voi suorittaa moduulikoulutuksena Kainuun Työterveys – liikelaitoksessa yhteistyössä Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen kanssa erillisen suunnitelman mukaisesti.

Keskussairaalamalli

Eräillä keskussairaalapaikkakunnilla Työterveyslaitosjakson voi suorittaa keskussairaalan toimessa edellyttäen, että yliopisto on hyväksynyt tämän palvelun Työterveyslaitosjaksoa korvaavaksi palveluksi. Hyväksytyt paikkakunnat ovat Jyväskylä, Seinäjoki ja Lappeenranta (tilanne elokuu 2016).

Tavoitteet

Työterveysjaksolla keskitytään työlääketieteeseen, työterveyshuoltoa tukeviin tieteisiin ja niiden sovelluksiin työterveyshuollossa sekä tutustutaan työterveysalan tieteelliseen tutkimukseen.

Jaksolla erikoistuja:

  • syventää tietoja ja taitoja työlääketieteessä, ammattitautien ja työperäisten sairauksien tunnistamisessa, hoidossa ja kuntoutuksessa
  • syventää tietoja työn terveydellisen merkityksen arvioinnista: vaara- ja kuormitustekijät, työn hyvinvointivaikutukset
  • oppii käytännön moniammatillista vaikuttamista työoloihin työperäisiä sairauksia ehkäisevästi ja työn terveellisyyden edistämiseksi
  • päivittää tietoja työterveyshuollosta ja sen uusista trendeistä
  • perehtyy käytännössä työterveyshuoltoa tukeviin tieteenaloihin kuten työhygieniaan, työfysiologiaan ja työpsykologiaan, toksikologiaan, kognitiiviseen ergonomiaan ja epidemiologiaan
  • perehtyy tieteellisen tutkimuksen tekoon ja tutkimustiedon kriittiseen arviointiin

Millaista on olla TTL-jaksolla?