Työterveyslaitosjakso

Työterveyslaitosjakso suositellaan suoritettavaksi erikoistumisen lopussa. Työterveyslaitosjakson voi suorittaa Työterveyslaitoksen erikoistumiseen tarkoitetuissa toimissa. Työterveyslaitosjaksolle haetaan Työterveyslaitoksen kautta ja sen voi suorittaa jossakin Työterveyslaitoksen viidestä aluetoimipisteestä. Paikoista ilmoitetaan Avoimet työpaikat -sivulla. Palvelua vaaditaan vähintään puoli vuotta.

Työterveyslaitosjakson vaihtoehtoiset suorittamistavat

Vaihtoehtoisten suoritustapojen tavoitteet ovat yhtenevät työterveyshuollon erikoistumiskoulutusohjelman työterveyslaitosjakson tavoitteiden kanssa. Jakso toteutetaan aina yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Moduulikoulutusmallit

Kajaanissa palvelun voi suorittaa moduulikoulutuksena Kainuunmeren Työterveys Oy:ssä yhteistyössä Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen kanssa erillisen suunnitelman mukaisesti.

Keskussairaalamalli

Eräillä keskussairaalapaikkakunnilla työterveyslaitosjakson voi suorittaa keskussairaalan toimessa edellyttäen, että yliopisto on hyväksynyt tämän palvelun työterveyslaitosjaksoa korvaavaksi palveluksi. Hyväksytyt paikkakunnat 1.3.2017 tilanteen mukaan ovat Jyväskylä, Lappeenranta, Rovaniemi ja Seinäjoki.

Tavoitteet

Työterveysjaksolla keskitytään työlääketieteeseen, työterveyshuoltoa tukeviin tieteisiin ja niiden sovelluksiin työterveyshuollossa sekä tutustutaan työterveysalan tieteelliseen tutkimukseen.

Jaksolla erikoistuja:

  • tuntee työn hyvinvointivaikutukset ja osaa esittää toimenpiteitä työpaikoille työn terveellisyyden edistämiseksi ja ammattitautien ehkäisemiseksi sekä työperäisten sairauksien ja oireiden vähentämiseksi
  • osaa moniammatillisesti selvittää työn vaara- ja kuormitustekijät ja arvioida niiden terveydellistä merkitystä
  • tuntee ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen
  • tuntee työlääketiedettä ja työterveyshuoltoa tukevien tieteenalojen kuten työhygienian, työfysiologian, työpsykologian, toksikologian, kognitiivisen ergonomian ja epidemiologian perusteet ja osaa hyödyntää työssään moniammatillisesti eri alojen asiantuntijoita
  • tuntee alan tieteellisessä tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät ja niiden taustalla olevat ajattelumallit, osaa hakea työssä tarvitsemaansa tietoa kirjallisuudesta ja osaa kriittisesti arvioida kirjallisuudessa esitettyjä tutkimustuloksia
  • osaa ottaa kantaa ammattikuljettajien ajoterveyskysymyksiin

Millaista on olla TTL-jaksolla?