Koulutuksen rakenne

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Yliopistot vastaavat koulutuksen sisällöstä ja antavat siitä todistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin laillistuksen yliopiston antaman todistuksen perusteella.

Lue lisää: opinto-oppaat, pysyväismääräykset, lait ja asetukset

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusohjelman kokonaispituus on kuusi vuotta. Koulutus jakaantuu kaksivuotiseen runkokoulutukseen ja neljä vuotta kestävään eriytyvään koulutukseen.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksyttävät suoritteet vanhentuvat 10 vuodessa lukuun ottamatta kaikille pakollista 9 kk terveyskeskusjaksoa ja lähijohtajakoulutusta. Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on erikoislääkäri, joka:

  • tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja työhön liittyvien voimavarojen edistämiseksi yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen työterveystiimin kanssa
  • osaa arvioida ja tukea yksilöiden työkykyä yhteistyössä työpaikan, terveydenhuollon, kuntoutuspalveluiden, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa
  • kykenee työterveysyhteistyössä asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeellisia toimenpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Koulutus suoritetaan pääosin työssä oppien, koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Oppimista tuetaan koulutuksilla, henkilökohtaisella ohjauksella ja edistymisen arvioinnilla.