Opinto-opas

Opinto-oppaat ja pysyväismääräykset

Tarkemmat kuvaukset koulutuksen rakenteesta ja tavoitteista löydät yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaista:

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas (OPS) päivitetään kahden vuoden välein. Erikoistuva lääkäri voi noudattaa opinto-oikeuden alkamisajankohdan opinto-opasta tai siirtyä uusimpaan. Tenttivaatimukset ovat aina uusimman OPS:n mukaiset. Viimeisimmän opinto-oppaan 2015-2017 muutokset:

Lait ja asetukset

56/2015 – Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta
708/2013 – Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
559/1994 – Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä