”A Mindful Educational Experience” – AMEE2015

AMEE 2015 alkoi tänään lauantaina eLearning Symposiumin ja preconference workshoppien merkeissä. AMEE on lyhenne sanoista Association of Medical Education in Europe, vaikkakin nykyään yhdistys käsittää Euroopan ohessa koko muun maailman muodostaen lääketieteen koulutuksen ja sen tutkimuksen maailmanlaajuisen verkoston. AMEE kongressit kokoavat vuosittain useita tuhansia lääketieteen koulutuksesta kiinostuneita asiantuntijoita yhteen. Tänä vuonna kokoontuminen ja sen yhteydessä järjestettävä verkkokoulutuksen oma symposium järjestetään Glasgow:ssa Skotlannissa. Aurinkoinen sää on hemmotellut kongressin etukäteisohjelmaan osallistuvia ☺

Päivän anti eLearning Symposiumista oli PBL-MOOC, tutkimus virtuaalipotilasohjelmista, opiskelijoiden tekemät appsit iPadeilla ja opetuspelien työpaja. Maastrichtin yliopistossa järjestetään massiivinen avoin verkkokurssi (MOOC) ongelmalähtöisestä oppimisesta (PBL) 5.10. alkaen. Mielenkiintoista nähdä miten se onnistuu, pitääkin osallistua! Lääketieteellisissä yliopistoissa on ympäri maailman käytössä erilaisia virtuaalipotilasohjelmia. Puolet ohjelmistoista on itse tehtyjä ja puolet kaupallisia. Mielestäni kannattaisi perustaa verkosto, jossa voisi vaikka jakaa potilastapauksia. Omanin yliopistossa puolestaan lääketieteen opiskelijat tekevät tiedonhakukurssilla omia pikku ohjelmia iPadeille. Mielenkiintoinen idea, jota voisi toteuttaa niissä yliopistoissa, missä opiskelijoille tarjotaan iPadit. Pelityöpajassa suunnittelimme opetuspelejä (serious gaming). Lähtökohtana oli turvallisuuden ja kommunikoinnin parantaminen leikkaussalissa. Meidän ryhmämme idea oli simuloida leikkaussalin tapahtumia videoiden avulla, mistä leikkaussaliryhmät etsivät virheitä keskustellen. Idea oli kaikkien mielestä hyvä ja se sai ensimmäisen palkinnon!

Preconference workshopissa haettiin tuntumaa myös lääketieteen koulutuksen tutkimukseen kotiutuneisiin laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Maastrichtin yliopiston ja Amsterdamin lääketieteen keskuksen asiantuntijat (Stalmeijer & Helmich) tarjosivat työkaluja grounded theoryn ja fenomenologisen tutkimuksen tekemiseen. Luonnontieteelliseen lähestymistapaan tottuneessa ympäristössä laadullisen tutkimuksen keskeisten käsitteiden analyyttinen tarkastelu on hyödyllistä. Se auttaa hahmottamaan menetelmien tieteenfilosofisia perustuksia, madaltaa kynnystä ilmiöiden laadulliseen tarkasteluun ja asioiden teoreettiseen esittämiseen sekä teorioiden rakentamiseen. Keskeisinä käsitteinä tarkasteltiin refleksiivisyyttä, jatkuvan vertailun periaatetta, transferointia, haarukointia (bracketing), epistemologiaa, ontologiaa, triangulaatiota, harkinnanvaraista ja teoreettista otantaa, konstruktivismia, hermeteutiikkaa, metodologiaa ja herkistäviä (sensitizing) käsitteitä.

Tänään on opittu myös, että Macintosh ei olekaan pelkästään Applen vaan myös Skotlannin ja Art Nouveaun ylpeys, ja että Glasgown kaupungilla on neljä symbolia (puu, lintu, kala ja kello), joita on havaittavissa kaupungin vanhoissa rakennuksissa ☺

Asta & Lena