Ammattitautitutkimuksiin ohjaaminen

Tänään on julkaistu upouusi kaksikielinen itseopiskelukurssi Ammattitautitutkimuksiin ohjaaminen, joka on Helsingin yliopiston, Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sekä Työterveyslaitoksen yhteistyön tulos.

Kurssin tavoitteena on oppia tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat, joita tarvitaan, että erikoistuja pystyy onnistuneesti tunnistamaan ja ohjaamaan ammattitautitutkimuksiin niitä tarvitsevat työntekijät. Esimerkkinä käytetään liuotinaivosairautta.

Toivottavasti kurssi on teille kaikille hyödyksi!

Kirjaudu kurssille (vähintään vierailijana)

Idag har det publiserats en splitterny tvåspråkig självstudiekurs Remittering till yrkessjukdomsundersökningar som har skapats i samarbete med Helsingfors universitet, det Virtuella universitetet inom företagshälsovården och Arbetshälsoinstitutet.

Målet med kursen är att lära sig de kunskaper, färdigheter och  tänkesätt som behövs för att kunna identifiera de arbetstagare som behöver yrkessjukdomsundersökningar och remittera dem vidare. Lösningsmedelsjuka används som ett exempel.

Hoppas ni alla har nytta av det!

Logga in till kursen (minst som gästanvändare)