Bli bekant med företagshälsovården

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovården” innehåller information om företagshälsovårdens verksamhet och förfaringssätt. Det visar också på ett lättåskådligt sätt hur företagshälsovården kan bistå den övriga hälso- och sjukvården.

Det webbaserade materialet innehåller korta animationer i form av fallstudier som beskriver olika typer av verksamhet och lösningar förutom annat material. Materialet är tillgängligt för alla och kan brukas fritt i olika sammanhang.

”- Materialet som helhet ger en snabb inblick i företagshälsovårdens verksamhet och vad företagshälsovårdssamarbetet i praktiken kan innebära tillsammans med arbetsplatsen och den enskilda individen när det handlar om arbetshälsa och arbetsförmåga. Informationspaketet med de tillhörande animationerna har ett undervisningssyfte. För att samordna tjänster med både hälsa och arbetsförmåga som mål är det ett bra och lättillgängligt material för att instigera diskussion på lokalplanet olika aktörer emellan – hur kunde vi samarbeta ännu bättre och på ett klientcentrerat sätt? Lika väl kan materialet användas på arbetsplatser – eller inom grundutbildningen på social- och hälsovårdsområdet.” säger Owe Österbacka, specialexpert på Arbetshälsoinstitutet och en av facilitatorerna inom Työke -projektet.

Information

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovården” är resultatet av ett samarbete mellan Östra Finlands Universitet, Helsingfors Universitet och Arbetshälsoinstitutet. Arbetet är en del av Työke -projektet och har finansierats av Europeiska socialfonden.

Bli bekant med företagshälsovården” på DigiCampus (logga in som gäst).

”Työterveyshuolto tutuksi” (undervisningsmaterialets finskspråkiga version)

Animationerna finns också på YouTube

Läs mer på Arbetshälsoinstitutets nyhet.