Does your work affect your health?

”Työterveyshuollossa hoidetaan perusterveiden työikäisten flunssatauteja”. Tuttu hokema yleisessä keskustelussa. Totta vai tarua?

Suomalaisissa Työ ja terveys –tutkimuksissa työssä käyvistä noin 40 % ilmoittaa, että heillä on jokin pitkäaikaissairaus, ja noin 15 % sanoo sairauden haittaavan selvästi työn tekoa. Monen ammattilaisen näppituntuma on, että joka kolmannen – joka toisen sairastamisen takana on jokin työssä oleva tekijä. Ja jokaisella vastaanotolla pohditaan, onko työllä vaikutusta ajankohtaiseen ongelmaan. Mutta mikä on suuri kuva työn vaikutuksista terveyteen työntekijöiden kokemana?

Euroopan työolotutkimus 2015 (EWCS) kysyi 35 maan n. 44 000 kansalaiselta, vaikuttaako työ terveyteesi (Does your work affect your health?).

Suomalaisista 52 prosenttia oli sitä mieltä, että työ ei vaikutta terveyteen (EU:ssa tätä mieltä oli keskimäärin 62 %). Eli kääntäen: suomalaisista 48 prosentin mielestä työ vaikuttaa terveyteen (EU 38 %). Joka neljännen suomalaisen mielestä vaikutus terveyteen oli positiivinen (EU 11), ja yhtä suuren joukon mielestä negatiivinen (EU 26).

Kun puhutaan kansansairauksista, määritelmään riittää hyvin muutaman prosentti väestöstä. Kun työssä olevat tekijät vaikuttavat joka neljännen työntekijän koettuun sairauteen ja sairastamiseen, puhutaan hyväosaisten ohituskaistasta ja nuhapolin pidosta…

Kokemusasiantuntijat, työssä käyvät, kertovat oman kantansa: Suomen mittakaavassa työ vaikuttaa noin miljoonan ihmisen terveyteen, ja puolella heistä negatiivisesti. Tästä laskennallisesti jokaisella työterveyshuollossa toimivalla lääkärillä on hoidossaan reilusti yli 200 pelkästään työn sairastuttamaa – lääkärit todella tarvitsevat työ ja terveys -suhteen asiantuntemusta.

Onneksi Suomessa, ja Pohjolassa laajasti muutenkin, työllä koetaan olevan runsaasti myös positiivisia terveysvaikutuksia!