Koulutuskustannuskorvauksien haku 1.7.-30.9.2016

korvaukset

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen korvaus koulutuskustannuksista yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille

1.7.-30.9.2016 voi hakea korvausta 1.1.–30.6.2016 toteutuneista kustannuksista.

Hakemuksen tulee olla perillä Työterveyslaitoksessa hakuajan päättyessä 30.9.2016.

Korvausta maksetaan lain 1198/2013 ja asetuksen 1746/2015 nojalla enintään 1 500,00 € yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden:

– 600,00 € kouluttajana toimivalle erikoislääkärille työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin henkilökohtaisesta ohjauksesta

sekä

– enintään 900,00 € yliopiston hyväksymään muuhun työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämiseen, muun muassa:

o   koulutettavalle lääkärille ohjausta antavan erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteiset palkkasivukustannukset,

o   opetukseen tarvittava kirjallisuus, oppimateriaali ja lehdet,

o   kustannukset koulutettavan lääkärin osallistumisesta teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen ja toimipaikkakoulutukseen:
kurssimaksut, matkakustannukset ja koulutukseen osallistumiseen käytetyn työajan palkkakustannukset,

o   toimipaikkakoulutuksen järjestämisestä koulutuspaikalle aiheutuneet kustannukset, mikäli koulutus on suunniteltu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisena koulutuksena. Muun muassa toimipaikan ulkopuolisten luennoitsijoiden luentopalkkiot ja matkakustannukset, koulutusmateriaali ja koulutustilavuokrat,

o   kouluttajan kurssimaksut ja matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet osallistumisesta yliopiston järjestämään, työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaamiseen liittyvään pedagogiseen ja/tai muuhun kouluttajakoulutukseen.

Työterveyslaitos voi osoittaa määrärahaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen lain 1198/2013 perusteella vuoden 2017 loppuun asti, sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säädösten mukaisesti.

Hakuohje ja -lomakkeet

Yhteyshenkilöt Työterveyslaitoksessa

erityisasiantuntija Mervi Siltanen
johtaja Marja Tuomainen