Erikoistumaan

Työterveyshuolto tarjoaa haasteellisen erikoisalan moniammatillisesta yhteistyöstä kiinnostuneille lääkäreille. Työterveyshuoltoon erikoistuu parhaillaan viidessä yliopistossa yhteensä liki 900 lääkäriä. Heitä kouluttaa yli 300 kouluttajalääkäriä. Työterveyslääkärin työstä ja opinnoista saa parhaan kuvan haastattelemalla työterveyshuollon erikoislääkäreitä, erikoistuvia ja kouluttajalääkäreitä.


Miten saan opinto-oikeuden?

Työterveyshuoltoon voi erikoistua Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen tai Turun yliopistoissa. Erikoislääkärikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan yhteisvalintana valtakunnallisessa yhteistyössä viiden lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston kesken. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukaudella. Erikoistumaan valittu saa ensin ehdollisen, kahden vuoden määräaikaisen opinto-oikeuden, jonka aikana on suoritettava kuuden kuukauden mittainen koejakso. Lisätietoja löydät erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisilta sivuilta.


Henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma

Opinto-oppaassa kuvatut koulutusvaatimukset ovat kaikille yhteiset, mutta erikoistujat voivat kulkea hyvinkin erilaisia koulutuspolkuja pitkin. Jokaisen tuleekin laatia erikoistumisen alkaessa henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma (tth-es/koulutussuunnitelma), jonka professori hyväksyy. Erikoistuva lääkäri kuvaa suunnitelmassaan, miten hän aikoo hankkia työterveyshuollon erikoisalan opetussuunnitelmassa määritellyn osaamisen.

Henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman tarkoituksena on tukea erikoistujan ammatillista ja henkilökohtaista kasvua. Suunnitelma sisältää:

  • kuvaukset aikaisemmasta opiskelu- ja työhistoriasta
  • arviointia omista vahvuuksista ja kehittymistarpeista
  • oppimistavoitteiden kuvausta, oppimisen tapojen pohdintaa
  • suunnitelman palvelujaksoista, koulutuspaikoista, teoriakoulutuksen sisällöistä
  • arvion erikoistumisen aikataulusta

Henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma tehdään Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -verkkokurssilla (koskee vuoden 2019 valintauudistuksen myötä valittuja erikoistujia) tai ELSA-palvelun avulla ja verkkokurssilla.


Starttiseminaari

Uusille erikoistujille järjestetään kaikissa verkoston viidessä yliopistossa Starttiseminaari kahdesti vuodessa valintamenettelyn aikataulua myötäillen. Starttiseminaareissa käydään läpi käytännön asioita erikoistumiseen liittyen, mm. henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman teosta, palveluista ja jaksoista sekä lokikirjan/ELSAn käytöstä. Starttiseminaareissa on mahdollisuus keskustella koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa ja verkostoitua muiden erikoistujien kanssa.


Muista myös

  • Hakea yliopistosi käyttäjätunnukset, jotka avaavat ovet oman yliopiston lisäksi myös Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston verkkokursseille
  • Ilmoittaa yhteystietosi ja niiden muutokset yliopiston opintotoimistoon ja liittyäksesi sähköpostilistalle ota yhteyttä yliopistosi sähköpostilistan ylläpitäjään
  • Ilmoittautua vuosittain yliopistoon
  • Seurata näitä ja DigiCampuksen sivuja, sähköpostilistoja, Facebook-ryhmän tiedotuksia ja oman yliopistosi erikoistumisopintojen sivuja (ks. linkit oikeasta palstasta)

Seuraavaksi


Yhdistykset ja järjestöt