Erikoistumaan

Työterveyshuolto tarjoaa haasteellisen erikoisalan moniammatillisesta yhteistyöstä kiinnostuneille lääkäreille. Työterveyshuoltoon erikoistuu parhaillaan viidessä yliopistossa yhteensä liki 900 lääkäriä. Heitä kouluttaa yli 300 kouluttajalääkäriä. Työterveyslääkärin työstä ja opinnoista saa parhaan kuvan haastattelemalla työterveyshuollon erikoislääkäreitä, erikoistuvia ja kouluttajalääkäreitä.


Miten saan opinto-oikeuden?

Työterveyshuoltoon voi erikoistua Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen tai Turun yliopistoissa. Erikoislääkärikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan yhteisvalintana valtakunnallisessa yhteistyössä viiden lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston kesken. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukaudella. Lisätietoja löydät erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisilta sivuilta.

Erikoistumaan valittu saa ensin ehdollisen, kahden vuoden määräaikaisen opinto-oikeuden, jonka aikana on suoritettava kuuden kuukauden mittainen koejakso. Opinto-oppaassa kuvatut koulutusvaatimukset ovat kaikille yhteiset, mutta erikoistujat voivat kulkea hyvinkin erilaisia koulutuspolkuja pitkin. Jokaisen tuleekin laatia erikoistumisen alkaessa henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma (tth-es/koulutussuunnitelma/hops).


Erikoistuminen alkuun

Uusille erikoistujille järjestetään kaikissa verkoston viidessä yliopistossa starttiseminaari kahdesti vuodessa valintamenettelyn aikataulua myötäillen. Starttiseminaareissa käydään läpi käytännön asioita erikoistumiseen liittyen. Starttiseminaareissa on mahdollisuus keskustella koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa ja verkostoitua muiden erikoistujien kanssa.