Erikoistumaan

Työterveyshuolto tarjoaa haasteellisen erikoisalan moniammatillisesta yhteistyöstä kiinnostuneille lääkäreille. Työterveyshuoltoon erikoistuu parhaillaan viidessä yliopistossa yhteensä noin 700 lääkäriä. Heitä kouluttaa 250 kouluttajalääkäriä. Työterveyslääkärin työstä ja opinnoista saa parhaan kuvan haastattelemalla työterveyslääkäreitä, erikoistuvia ja kouluttajalääkäreitä.


Miten saan opinto-oikeuden?

Työterveyshuoltoon voi erikoistua Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen tai Turun yliopistoissa. Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella erikoislääkärikoulutus on tarkoitus pääosin suorittaa. Opinto-oikeutta haetaan opinto-oikeushakemuksella, jonka löydät yliopistojen sivuilta.


Henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma

Opinto-oppaassa kuvatut koulutusvaatimukset ovat kaikille yhteiset, mutta erikoistujat voivat kulkea hyvinkin erilaisia koulutuspolkuja pitkin. Jokaisen tuleekin laatia erikoistumisen alkaessa henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma (tth-es), jonka professori hyväksyy. Erikoistuva lääkäri kuvaa suunnitelmassaan, miten hän aikoo hankkia työterveyshuollon erikoisalan opetussuunnitelmassa määritellyn osaamisen.

Henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman tarkoituksena on tukea erikoistujan ammatillista ja henkilökohtaista kasvua. Suunnitelma sisältää:

  • kuvaukset aikaisemmasta opiskelu- ja työhistoriasta
  • arviointia omista vahvuuksista ja kehittymistarpeista
  • oppimistavoitteiden kuvausta, oppimisen tapojen pohdintaa
  • suunnitelman palvelujaksoista, koulutuspaikoista, teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen sisällöistä
  • arvion erikoistumisen aikataulusta

Osa yliopistoista tarjoaa tth-es -verkkokurssin, minkä aikana voi ohjatusti tehdä erikoistumissuunitelman. Suunnitelman voi myös tehdä itsenäisesti. Starttiseminaareissa kerrotaan suunnitelman teosta yliopistokohtaisesti.


Starttiseminaari

Uusille erikoistujille järjestetään jokaisessa yliopistossa starttiseminaareja, joissa kerrotaan käytännön asioita erikoistumiseen liittyen, mm. henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman teosta, palveluista ja jaksoista sekä lokikirjan käytöstä. Starttiseminaareissa on mahdollisuus keskustella koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa ja verkostoitua muiden erikoistujien kanssa.


Muista myös

  • Hakea yliopistosi käyttäjätunnukset, jotka avaavat ovet oman yliopiston lisäksi myös Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston verkkokursseille
  • Ilmoittaa yhteystietosi ja niiden muutokset yliopiston opintotoimistoon ja liittyäksesi sähköpostilistalle ota yhteyttä yliopistosi sähköpostilistan ylläpitäjään
  • Ilmoittautua vuosittain yliopistoon
  • Seurata näitä ja Moodlen sivuja, sähköpostilistoja, Facebook-ryhmän tiedotuksia ja oman yliopistosi erikoistumisopintojen sivuja (ks. linkit oikeasta palstasta)

Seuraavaksi


Yhdistykset ja järjestöt