Koulutusmalli

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Yliopistot vastaavat koulutuksen sisällöstä ja antavat siitä todistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää erikoislääkärin laillistuksen yliopiston antaman todistuksen perusteella.

Tutustu erikoistumiskoulutuksen rakenteeseen, tavoitteisiin yms. tarkemmin opinto-oppaassa.

Ennen 1.2.2020 opinto-oikeuden saaneet erikoistujat voivat jatkaa erikoistumista silloisen koulutusrakenteen mukaan. Erikoistujalla on aina oikeus hakemuksesta siirtyä suorittamaan koulutustaan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti. Löydät yliopistokohtaiset opinto-oppaat valtakunnalliselta sivulta.