Lokikirja

Uusin lokikirja

  • Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen lokikirja 2020-2021 (docx), (pdf)

Koulutuksen kuluessa erikoistuja täyttää lokikirjaa, jolla seurataan opintojen edistymistä ja varmistetaan koulutuksen toteutuminen sovitusti. Lisäksi kirjataan erikoistuvan ja kouluttajalääkärin käymät arviointikeskustelut. Lokikirja tukee opintojen tavoitteellisuutta sekä suunnittelua, syvällistä oppimista ja oppimisen systemaattista arviointia. Lokikirjassa on esimerkkejä oppimisen keinoista ja vaaditun tenttikirjallisuuden ulkopuolisista hyvistä lähteistä.

Erikoislääkärin koulutustodistusta haettaessa on täytetty lokikirja toimitettava yliopistolle hakemuksen liitteenä (yleiset koulutusvaatimukset). Oppialan vastuuhenkilö tai hänen nimeämänsä henkilö hyväksyy täytetyn lokikirjan.

Erikoistuja voi käyttää uusinta lokikirjaa tai jatkaa jo aikaisemmin aloittamansa lokikirjan käyttöä.

Vanhat lokikirjat