Lokikirja / ELSA

Lokikirjat

Koulutuksen kuluessa erikoistuja täyttää lokikirjaa, jolla seurataan opintojen edistymistä ja varmistetaan koulutuksen toteutuminen sovitusti. Lisäksi kirjataan erikoistuvan ja kouluttajalääkärin käymät arviointikeskustelut. Lokikirja tukee opintojen tavoitteellisuutta sekä suunnittelua, syvällistä oppimista ja oppimisen systemaattista arviointia. Lukuvuodesta 2022-2023 lokikirjan korvaavat ELSA-palvelu ja Erikoistujan opas.

Erikoislääkärin koulutustodistusta haettaessa on täytetty lokikirja toimitettava yliopistolle hakemuksen liitteenä (yleiset koulutusvaatimukset). Viimeistään kevään 2023 jälkeen valmistumispyyntö tehdään ELSA-palvelun kautta. Oppialan vastuuhenkilö tai hänen nimeämänsä henkilö hyväksyy täytetyn lokikirjan / ELSA valmistumispyynnön.

Erikoistuja voi käyttää uusinta lokikirjaa tai jatkaa jo aikaisemmin aloittamansa lokikirjan käyttöä. Huom. ELSA käyttöönotto ja siirtymäajat.

Lokikirja 2022-2023: ELSA-palvelu ja tukena Työterveyshuollon erikoistujan opas 2022-2023 (pdf)

Tutustu työterveyshuollon erikoisalan opastukseen ELSAn käyttöön Moodlessa.

Vanhat lokikirjat