Osaamisperustaisuus

Mistä osaamisperustaisuudessa on kysymys erikoislääkärikoulutuksessa?

Erikoislääkärikoulutuksen yhteisille sivuille on koottu tietoa uuden opetussuunnitelman mukaisesta erikoistumisesta. Sivuille on koottu myös tietoa osaamisperustaisuudesta.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ja edellytykset löytyvät opinto-oppaasta.

Uudet osamisperustaisuutta koskevat opetussuunnitelmat koskevat 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Erikoistuvilla on aina oikeus hakemuksesta siirtyä suorittamaan koulutustaan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti.

Yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset opetussuunnitelmat ovat sitovia, ja niitä
noudattavat kaikki erikoistumiskoulutuksen parissa toimivat henkilöt (mm. erikoistuvat, kouluttajat,
vastuuhenkilöt ja hallintohenkilökunta).

Opetussuunnitelmiin 1.8.2020 alkaen liittyvät Osaamisen arviointi -oppaat, joissa erikoisalat täsmentävät omaa alaa koskien toteutettavaa arviointia.

Lokikirjan käyttö

Ennen valmistumistaan erikoistuvan on osoitettava osaamistavoitteiden täyttyminen. Osaamisen karttumista seurataan esimerkiksi lokikirjan avulla. Erikoisala vastaa mahdollisen lokikirjan
sisällöstä, erikoistuvan lääkärin tehtävänä on vastata itse siihen tulevien merkintöjen
ajantasaisuudesta.

Työterveyshuollon lokikirja on rakennettu tukemaan erikoistumista koko koulutuksen kaarella. Siihen kirjataan tehdyt suoritteet, koulutukset, reflektiot ja arvioinnit. Lokikirjaan sisältyy myös Erikoistujan opas, joka ohjeistaa erikoistumiseen tällä erikoisalalla.

Olemme suuntaamassa kohti sähköistä lokikirjaa. Kaikille erikoisaloille ja yliopistoille rakennetaan parhaillaan yhteistä sähköistä seuranta- ja arviointipalvelua (ELSA), joka toimii jatkossa myös lokikirjana. ELSA pyritään saamaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Se vie lokikirjan asioita sähköiseen maailmaan hieman erilailla, mutta pääsääntöisesti samoin toiminnoin kuin nyt voimassa oleva lokikirjamme. Voit tutustua ELSAan valtakunnallisten sivujen kautta.

Työterveyshuolto on mukana pilotoimassa ELSAa alkuvuodesta 2022. Pilottiin osallistuu kaikkiaan kahdeksan erikoisalaa Oulun yliopistosta. Kesällä 2022 palvelun tulisi olla valmis kaikkien yliopistojen ja erikoisalojen käyttöön.

ELSA esittely ja linkki protoversioon

Artikkeli Erikoistuja kokoaa kohta osaamisensa Elsaan. Lääkärilehti 6.9.2021

Tulet jatkossa löytämään tältä sivulta tietoa ja ohjeita siirtymisestä sähköiseen lokikirjaan.

Osaamisen kehittymisen arvioinnin kokonaisuus

EPA-kuvaukset (hyväksytyt 29.9.2021)

EPA 1. Toimintasuunnitelman laatiminen

EPA 2. Erilaisten työpaikkaselvitysten (TPS) toteuttaminen ja raportointi

EPA 3. Erilaisten työterveystarkastusten tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen

EPA 4. Työterveysneuvottelun (TTN) toteuttaminen

EPA 5. Sairauksien työperäisyyden tutkiminen

EPA 6. Sairauspoissaolotarpeen arviointi ja työkyvyn tukeminen

Osaamistasojen kuvaukset etappiasteikolla

1.Tulokas: Omaa ensivaiheen tiedot erikoisalan tehtävistä ja toimintaympäristöstä.

2. Alkuvaiheen erikoistuja: Osaa toimia tavanomaisissa erikoisalan tehtävissä. Kartuttaa ohjatusti osaamistaan erikoisalan osaamistavoitteiden mukaisesti.

3. Edistynyt erikoistuja: Osaa toimia vaativissa erikoisalan tehtävässä. Laajentaa ja syventää ohjatusti osaamistaan erikoisalan osaamistavoitteiden mukaisesti.

4. Erikoislääkäri: Osaa toimia itsenäisesti erikoisalan vaativissa tehtävissä. Täyttää valmistuvan erikoislääkärin osaamistavoitteet.

5. Erityinen osaaminen: Omaa syvällistä tai laajaa osaamista, joka ylittää valmistuvalta erikoislääkäriltä vaadittavan.

Ohjeita hyödyntämisestä lokikirjassa!


Havainnointi ja arviointi osaamisperustaisesti -pilotti (Kouluttajalääkärien Opettajainhuone, Moodle)

Päivitetty 23.11.2021