Osaamisperustaisuus ja ELSA-palvelu

Mistä osaamisperustaisuudessa on kysymys erikoislääkärikoulutuksessa?

Erikoislääkärikoulutuksen yhteisille sivuille on koottu tietoa uuden opetussuunnitelman mukaisesta erikoistumisesta. Sivuille on koottu myös tietoa osaamisperustaisuudesta.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ja edellytykset löytyvät opinto-oppaasta.

Uudet osamisperustaisuutta koskevat opetussuunnitelmat koskevat 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Erikoistuvilla on aina oikeus hakemuksesta siirtyä suorittamaan koulutustaan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti.

Yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset opetussuunnitelmat ovat sitovia, ja niitä
noudattavat kaikki erikoistumiskoulutuksen parissa toimivat henkilöt (mm. erikoistuvat, kouluttajat, vastuuhenkilöt ja hallintohenkilökunta).

Opetussuunnitelmiin 1.8.2020 alkaen liittyvät Osaamisen arviointi -oppaat, joissa erikoisalat täsmentävät omaa alaa koskien toteutettavaa arviointia.

Lokikirjan käyttö

Ennen valmistumistaan erikoistuvan on osoitettava osaamistavoitteiden täyttyminen. Osaamisen karttumista seurataan esimerkiksi lokikirjan avulla. Erikoisala vastaa mahdollisen lokikirjan
sisällöstä, erikoistuvan lääkärin tehtävänä on vastata itse siihen tulevien merkintöjen
ajantasaisuudesta.

Työterveyshuollon lokikirja on rakennettu tukemaan erikoistumista koko koulutuksen kaarella. Siihen kirjataan tehdyt suoritteet, koulutukset, reflektiot ja arvioinnit. Vuodesta 2022 lähtien käytössä on ELSA-palvelu ja lokikirjaan pohjautuva Erikoistujan opas, joka ohjeistaa erikoistumiseen tällä erikoisalalla.

ELSA käyttöönotto

Kaikki erikoisalat ja yliopistot ottavat vuoden 2022 aikana käyttöön erikoislääkärikoulutuksen yhteisen sähköisen seuranta- ja arviointipalvelun (ELSA), joka toimii jatkossa myös lokikirjana. ELSA on suunniteltu ensisijaisesti erikoistujan työkaluksi, jossa häntä kouluttavat erikoislääkärit voivat antaa osaamisesta arviointeja, palautetta ja tukea koulutuksen suunnittelua. Erikoisalojen vastuuhenkilöt pystyvät toteuttamaan erikoistumiseen liittyvät toiminnot järjestelmässä ja suunnittelemaan koulutusta ja seuraamaan erikoistuvien etenemistä. Tällä työkalulla erikoistumiseen liittyvät sopimukset ja hyväksynnät muuttuvat paperiversioista sähköisiksi ja niitä voidaan säilyttää yhdessä paikassa.

Tutustu ELSA käytön opastukseen Moodlessa!

ELSA koulutustallenne ks. ELSA perehdytys

Siirtymäajat ELSA-järjestelmän käyttöönotossa

Osaamisen arviointi

2022-2023: EPA Arvioitavat kokonaisuudet ja suoritteet (hyv 19.4.2022, PDF)

2021-2022 EPA-kuvaukset (hyväksytyt 29.9.2021)

1. TTH-toiminnan suunnittelu

EPA 1.1. Toimintasuunnitelman laatiminen

2. Työpaikkaselvitys

EPA 2.1. Erilaisten työpaikkaselvitysten (TPS) toteuttaminen ja raportointi

3. Työterveystarkastukset

EPA 3.1. Erilaisten työterveystarkastusten tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen

4. Neuvonta ja ohjaus sekä erilaiset yhteistyö- ja asiantuntijatoiminnot

EPA 4.1. Työterveysneuvottelun (TTN) toteuttaminen

5. Työterveyspainotteinen sairaanhoito

EPA 5.1. Sairauksien työperäisyyden tutkiminen

EPA 5.2. Sairauspoissaolotarpeen arviointi ja työkyvyn tukeminen

Osaamistasojen kuvaukset etappiasteikolla

1. Tulokas: Omaa ensivaiheen tiedot erikoisalan tehtävistä ja toimintaympäristöstä.

2. Alkuvaiheen erikoistuja: Osaa toimia tavanomaisissa erikoisalan tehtävissä. Kartuttaa ohjatusti osaamistaan erikoisalan osaamistavoitteiden mukaisesti.

3. Edistynyt erikoistuja: Osaa toimia vaativissa erikoisalan tehtävässä. Laajentaa ja syventää ohjatusti osaamistaan erikoisalan osaamistavoitteiden mukaisesti.

4. Erikoislääkäri: Osaa toimia itsenäisesti erikoisalan vaativissa tehtävissä. Täyttää valmistuvan erikoislääkärin osaamistavoitteet.

5. Erityinen osaaminen: Omaa syvällistä tai laajaa osaamista, joka ylittää valmistuvalta erikoislääkäriltä vaadittavan.

Ohjeita hyödyntämisestä Erikoistujan oppaassa!

Matriisi arvioinnin suunnitteluun (hyödynnä vapaaehtoisesti)


Lomakkeet arvioinnin tueksi (hyödynnä vapaaehtoisesti)

Päivitetty viimeksi:11.10.2022 (lisätty matriisi) 23.9.2022 (ELSA ohjeisiin linkityksiä) 22.8.2022 (linkki Erikoistujan oppaaseen) 8.8.2022 (ELSA -opastuslinkki Moodleen); 4.5.2022 (Arvioitavat kokonaisuudet ja suoritteet 1.8.2022-31.7.2023 ja käyttöönoton palautekanava ja siirtymäajat ELSAan); 16.2.2022 (EPA-kategoriat ja järjestysnumerot) 17.2.2022 (havainnointilomakkeet)