Tutkijakoulutus

Tutkimustyöllä voi koulutuksen vastuuhenkilön päätöksellä korvata opintoja yleisten ohjeiden mukaisesti, edellyttäen, että käytännön koulutuksen kliiniset tavoitteet toteutuvat, lukuun ottamatta kuuden kuukauden koejaksoa, Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjaksoa ja Työterveyslaitosjaksoa.

1.8.2020 voimassa olevan opinto-oppaan mukaisesti etenevät voivat sisällyttää tutkimustyötä osaksi muuta täydentävää käytännön koulutusta (0-12 kk). Täydentävän käytännön koulutuksen jaksolla erikoistuva syventää palvelujärjestelmään liittyviä sekä koulutuksen kokonaistavoitteissa edellytettyjä työterveyshuollon ja muiden erikoisalojen osaamisia yksilöllisessä erikoistumissuunnitelmassa täsmennettävällä tavalla.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto järjestää tutkimustaitokoulutusta, seuraa DigiCampuksen ilmoituksia.

Työterveyshuollon alan tutkimussivut:

Työterveyshuollon alan konferensseja:

Väitöskirjoja: