Usein kysytyt kysymykset

Keneltä voin pyytää apua?

Apua saat kouluttajalääkäriltäsi, koulutuspaikan vastaavilta, yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen henkilöstöltä ja yliopistosi opintohallinnosta.

Mistä löydän koulutuspaikan?

Koulutuspaikoilla pitää olla yliopiston kanssa tehty sopimus. Katso yliopistojen hyväksymät koulutuspaikat.

Mitä lokikirjaa minun pitää käyttää?

Voit käyttää uusinta lokikirjaa tai jatkaa jo aikaisemmin aloittamaasi lokikirjan käyttöä. Lokikirjaa on hyvä täyttää säännöllisesti erikoistumisen kuluessa. Täytetty lokikirja palautetaan valmistumisen yhteydessä.

Mitä teen kun opinnot eivät etene?

On luonnollista, että elämässä tulee hetkiä, jolloin suunnitelmat eivät etene halutulla tavalla. Ota asia puheeksi kouluttajalääkärisi ja/tai yliopistosi erikoistumisen yhdyshenkilön kanssa. Joissakin yliopistoissa järjestetään jatkostarttiseminaareja, näihin kannattaa osallistua, jotta pääset taas kartalle.

Milloin palvelut vanhentuvat?

Erikoislääkäritodistukseen hyväksyttävät suoritteet vanhentuvat 10 vuodessa lukuun ottamatta kaikille pakollista 9 kk terveyskeskusjaksoa ja lähijohtajakoulutusta. Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa. Esim. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa laskurin palvelujen laskemiseen. Ota yhteyttä yliopistosi erikoistumisen vastuuhenkilöön, jos olet epävarma mitkä palvelut hyväksytään.


Miten voin liittyä erikoistujien sähköpostilistalle?

Ota yhteyttä yliopistosi sähköpostilistan ylläpitäjään ja pyydä häntä lisäämään sähköpostiosoitteesi listalle. Ilmoita sähköpostiosoite, joka on voimassa koko erikoistumisesi ajan tai muista ilmoittaa vaihtunut sähköpostiosoitteesi.

Miten ilmoittaudun kursseille ja seminaareihin?

Virtuaaliyliopiston koulutuksiin on kuhunkin oma ilmoittautumiskäytäntönsä. Yleensä se on sähköinen lomake, joskus ilmoittaudutaan suoraan sähköpostilla kouluttajille. Koulutustietojen yhteydessä kerrotaan miten ilmoittautuminen tapahtuu. Seuraa myös ilmoituksia sähköpostilistalla.

Maksavatko kurssit jotain?

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kurssit ja seminaarit ovat maksuttomia.

Mistä saan käyttöluvat Moodleen?

Voit käyttää yliopiston käyttäjätunnuksia kirjautuessasi Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon DigiCampuksella. Huomaathan, että sinun pitää olla läsnäoleva yliopistolla, jotta käyttöluvat ovat voimassa. Huomaa myös, että yliopistoilla ja Työterveyslaitoksella on omat Moodle-oppimisympäristönsä, joihin tarvitset mahdollisesti eri tunnukset. Ota tarvittaessa yhteyttä yliopistosi verkkopedagogiin.