Usein kysytyt kysymykset

Keneltä voin pyytää apua?

Apua saat kouluttajalääkäriltäsi, koulutuspaikan vastaavilta, yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen henkilöstöltä ja yliopistosi opintohallinnosta.

Mistä löydän koulutuspaikan?

Koulutuspaikoilla pitää olla yliopiston kanssa tehty sopimus. Katso yliopistojen hyväksymät koulutuspaikat.

Mikä ELSA on?

ELSA-palvelu on vuonna 2022 kaikkien yliopistojen ja erikoisalojen käyttöön ottama sähköinen seuranta- ja arviointijärjestelmä. Sen käyttö korvaa aikaisemman lokikirjan.

ELSA ei toimi, mitä teen?

Elsan käyttöongelmista voit ottaa yhteyttä osoitteeseen elsa@tuni.fi. Sisällöllisissä kysymyksissä ole yhteydessä työterveyshuollon erikoistujien yhteyshenkilöihin.

Voinko vielä käyttää lokirjaa?

Jos käytössäsi on työterveyshuollon lokikirja, voit jatkaa sen käyttöä lukuvuoden 2022-2023 loppuun. Sen jälkeen sinun on viimeistään siirryttävä käyttämään ELSA-palvelua.

Mitä teen kun opinnot eivät etene?

On luonnollista, että elämässä tulee hetkiä, jolloin suunnitelmat eivät etene halutulla tavalla. Ota asia puheeksi kouluttajalääkärisi ja/tai yliopistosi erikoistumisen yhdyshenkilön kanssa. Joissakin yliopistoissa järjestetään jatkostarttiseminaareja, näihin kannattaa osallistua, jotta pääset taas kartalle.

Olen valmistumassa, mitä teen?

Ennen kuin haet todistusta koulutuksen suorittamisesta tiedekunnasta sinulla pitää olla

Ota yhteyttä yliopistosi erikoistumisen vastuuhenkilöön, jos olet epävarma mitkä työskentelyjaksot ja suoritteet hyväksytään.

Milloin koulutuksen osat vanhentuvat?

Erikoislääkäritodistukseen hyväksyttävät suoritteet vanhentuvat 10 vuodessa lukuun ottamatta kaikille pakollista 9 kk terveyskeskusjaksoa ja lähijohtajakoulutusta. Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa. Ota yhteyttä yliopistosi erikoistumisen vastuuhenkilöön, jos olet epävarma, mitä koulutukseen hyväksytään.


Miten voin liittyä erikoistujien sähköpostilistalle?

Ota yhteyttä yliopistosi sähköpostilistan ylläpitäjään ja pyydä häntä lisäämään sähköpostiosoitteesi listalle. Ilmoita sähköpostiosoite, joka on voimassa koko erikoistumisesi ajan tai muista ilmoittaa vaihtunut sähköpostiosoitteesi.

Miten ilmoittaudun kursseille ja seminaareihin?

Virtuaaliyliopiston koulutuksiin on kuhunkin oma ilmoittautumiskäytäntönsä. Yleensä se on sähköinen lomake, joskus ilmoittaudutaan suoraan sähköpostilla kouluttajille. Koulutustietojen yhteydessä kerrotaan miten ilmoittautuminen tapahtuu. Seuraa myös ilmoituksia sähköpostilistalla.

Maksavatko kurssit jotain?

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kurssit ja seminaarit ovat maksuttomia.

Mistä saan käyttöluvat DigiCampukselle?

Voit käyttää yliopiston käyttäjätunnuksia kirjautuessasi Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon DigiCampuksella. Huomaathan, että sinun pitää olla läsnäoleva yliopistolla, jotta käyttöluvat ovat voimassa. Ota tarvittaessa yhteyttä yliopistosi verkkopedagogiin.