Valmistuminen

Valmistujan tarkistuslista

Ennen kuin haet todistusta koulutuksen suorittamisesta tiedekunnasta sinulla pitää olla

Huomaa, että erikoislääkärikoulutukseen hyväksyttävät suoritteet vanhentuvat 10 vuodessa lukuun ottamatta kaikille pakollista 9 kk terveyskeskusjaksoa ja lähijohtajakoulutusta. Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa. Ota yhteyttä yliopistosi erikoistumisen vastuuhenkilöön, jos olet epävarma mitkä työskentelyjaksot ja suoritteet hyväksytään.

Hakemuslomakkeet ja -ohjeet

Lopuksi

Suomessa valmistuu keskimäärin 43 työterveyshuollon erikoislääkäriä vuosittain (valtakunnalliset erikoislääkärikoulutustilastot).