Uusi työterveyshuoltoon erikoistumisen opas 2023-2024 ohjeistaa sekä erikoistujia että kouluttajalääkäreitä

Erikoistumisen opas 2023-24 sisältää opinto-oppaassa luvatut täydentävät ohjeet oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja edistymisen arviointeihin erikoisalallamme.

Opas rakentuu aiemmin käytettyjen erikoistujan oppaan ja lokikirjojen perinteille.

Opas on tarkoitettu otettavaksi käyttöön heti opintojen ja ohjauksen alussa.

Uskomme, että opas tukee myös pitemmälle ehtineitä erikoistujia kouluttajalääkäreineen.

Konkreettiset käytännön ohjeet koskevat mm. koulutusjaksojen suunnittelua ja toteutusta, virtuaaliyliopiston hyödyntämistä, osaamisen arviointia, ja ELSAn käyttöä näissä.

Opasta voi hyödyntää myöhemmin osinakin, mutta aluksi siitä on hyvä muodostaa kokonaiskuva, sillä monet asiat linkittyvät toisiinsa.

Opas on vankka ja lukuaikaa on hyvä varata ainakin tunti.

Aloita oppaaseen tutustuminen Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilla: Erikoistumisen oppaat

Löydät sivuilta myös palautelinkin, jolla keräämme toiveita ja vinkkejä seuraavan vuoden oppaaseen.

Hyvinvoivaa syyslukukautta koko erikoistumiskoulutuksen verkoston puolesta!