Hej, må du leva, TTHVYO! Kouluttajalääkäri onnittelee!


Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto (TTHVYO) on saavuttanut täysi-ikäisyyden jo parisen vuotta sitten. Ehkä merkkipäivä jäi silloin huomiotta pandemian aiheuttamien myllerrysten vuoksi. Vuosi 2020 muutti voisiko sanoa karrikoidusti kaiken. COVID-19 -pandemia aiheutti paljon ilmiöitä; välillä tiukkaakin tiukemmin annettu valtakunnallinen ohjeistus, joka tuolloin ymmärrettiin lähes lainomaiseksi, pitkälti esti järjestämästä erikoistuville ja ohjaajillekin niin elintärkeitä koulutuksia, ja lopulta epävarmuus ja arkuus saivat monet muuttamaan käyttäytymistään. Terveydenhuollon uudelleenjärjestäytyminen etämoodiin oli kenties yksi suurimpia koettuja muutoksia.

TTHVYO oli ainakin itselleni yksi korona-ajan henkisistä pelastajista. Sen tarjoamat koulutukset tulivat omalle työpaikalle, junaan, kotisohvalle tai työpöydälle. Koulutusten nälkä sai minutkin ns. koukkuun. Olin valmistunut itse työterveyshuollon erikoislääkäriksi 2002 ja sain kouluttajalääkärin oikeudet 2003. Apulaisprofessori emeritus Timo Leino ryhtyi tuolloin rakentamaan virtuaaliyliopistoa astellen etulinjassa koko erikoistumiskoulutuksen kentällä. Sain ilon olla 2003 kuulemassa TTHVYO:n ”lanseerausta”. TTHVYO on sittemmin kasvanut ja kehittynyt, ja luulenpa, ettei sen kehitystä voida pysäyttää, suunta on selkeä. Portaali on nyt erikoistujien ja lääkärikouluttajien työkalu. Portaalissa on paljon erikoistujalle ja ohjaajalle tärkeää byrokraattista materiaalia, uusimpana ELSA. Portaalin helmi on omasta mielestäni Digicampukseen sittemmin linkitetty koulutusosio, jonka sekä koejaksolla olevalle, erikoistujalle että kouluttajalle tarkoitetut kurssit perustuvat tutkittuun päivitettyyn tietoon ja ovat yliopistotasoisia erittäin laadukkaita koulutuksia. Niihin liittyy oppimista edistäviä tehtäviä ja useimmista saa myös koulutustunteja. Koulutukset ovat mielenkiintoisia, itse olen käynyt läpi, osin suorittanut lähes kaikki TTHVYO:n kurssit. Osa koulutuksista suorastaan koukuttaa. Jotkut kursseista ovat lähes ainutlaatuisia, kuten muun muassa suosittelemani ajoterveyskurssi.

Kun nyt juhlitaan TTHYO:n 20-vuotista taivalta, ovat askeleet viemässä jo eteenpäin. Uti hudrade år? Työterveyshuolto on edelleen tärkeä erikoisala, mutta huoli on erikoislääkäreiden koulutuksen riittävyydestä Suomessa. Jos työterveyshuoltoon erikoistuneiden ja erikoistuvien määrä suhteutettuna työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden määrään oli pieni 20 vuotta sitten, on kehitystrendi edelleen riittämätön vastaamaan resurssitarpeeseen. Omasta mielestäni TTHVYO palvelee myös työterveyshuollossa osa-aikaisesti toimivia pätevöittävän koulutuksen suorittaneita lääkäreitä täyttäen osaamisvajetta, samoin kuin muiden työterveyshuollon asiantuntijoiden ja ammattihenkilöiden osalta. Jollain tavalla näkisin, että heille tulisi taata myös pääsy kaikkiin TTHVYO erinomaisiin koulutuksiin. Samoin olen mielessäni hiljaa pohtinut, voisiko Terveysportin Työterveys ja kuntoutus -osion ja TTHVYO-portaalin linkittää toisiinsa. Mielestäni TTHYO täydentäisi loistavasti Terveysportin sisältöä. Samoin luonnollisesti pitäisin tarpeellisena pohtia koulutuksessa ja oppimisessa niin tärkeän reflektion osuutta TTHVYO kaltaisessa digitaalisessa oppimisympäristössä. Joissain koulutuksissa reflektoimme kurssialueen vastaavan kanssa asioita jälkikäteen. Se jätti merkittävän oppimiskokemuksen ja muistijäljen näin varttuneellekin.

Kannustan erityisesti Teitä kaikkia erikoistujia käyttämään niin paljon kuin suinkin on mahdollista TTHVYO:n monipuolisia ominaisuuksia erikoistumisprosessinne apuna. Kiitos ja onnea Teille kaikille virtuaaliyliopiston kehittäjille, koulutusmateriaalin tuottajille – käyttäjiä unohtamatta!

Hej, må du leva, TTHVYO!

Jarmo Kuronen
Kouluttajalääkäri vuodesta 2003
Elinikäinen oppija