Hyvät kouluttajalääkärit!

Pyydämme Teitä osallistujiksi ohjauskeskusteluja kuvaavaan tutkimukseen! Työterveyshuollon ydin opitaan 2-vuotisen työterveyshuoltojakson aikana, jolloin erikoistuvan lääkärin ohjauksesta vastaavat nimetyt kouluttajalääkärit.  Kouluttajalääkärit antavat erikoistujalle henkilökohtaista ohjausta keskimäärin 2 tuntia viikossa. Kouluttajalääkärit myös arvioivat erikoistujan oppimisen edistymistä puolivuosittain.

Näitä kouluttajalääkärin ja erikoistujan välisiä ohjauskeskusteluja ei ole koskaan tutkittu. Kyse on kuitenkin erittäin tärkeästä erikoislääkärikoulutuksen osasta, joten on tärkeää selvittää ohjauskeskustelujen sisältöä erillisen tutkimuksen avulla.

Käynnissä olevan Itä-Suomen yliopiston Ohjauskeskustelut -tutkimuksen tavoitteena on kuvata näiden ohjauskeskustelujen toteutumista käytännössä sekä erikoistujien ja kouluttajalääkärien kuvauksia näiden keskustelujen sisällöistä. Tavoitteenamme on hyödyntää tutkimuksen tuloksia esimerkiksi kouluttajalääkärien koulutuksessa.

Tutkimusaineisto koostuu 1) osallistujien tallentamista yhdestä tai kahdesta ohjauskeskustelusta, 2) kouluttajalääkärien haastatteluista ja 3) erikoistuvien lääkärien haastatteluista. Tallennusten toteutustapana voi olla videointi, nauhoittaminen tai Lync-tallenne.  Autamme tarvittaessa tallentamisen järjestelyissä. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena.

Tallenteet litteroidaan tekstimuotoon ja samalla kaikki tunnistetiedot poistetaan eli ohjauskeskusteluihin osallistuvien sekä kaikkien keskustelujen aiheena olevien henkilöiden, yritysten ym. tunnistetiedot poistetaan. Aineistot analysoidaan tämän jälkeen laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimus raportoidaan alan tieteellisessä julkaisussa ja ammattilehdessä.

Pyydämme ilmoittamaan halukkuudesta osallistua tähän tutkimukseen email marianne.rytkonen@uef.fi tai p. 040-3552942. (mahdollisimman pian, mielellään 1.12.2017 mennessä).  Otamme teihin yhteyttä sopiaksemme tutkimuksen ajankohdasta ja muista yksityiskohdista.

Ystävällisin terveisin Itä-Suomen yliopiston työterveyshuollon tiimi

Marianne Rytkönen                  Jarmo Heikkinen                Kimmo Räsänen

suunnittelija                              kliininen opettaja               työterveyshuollon professori