Inspire and be inspired

Tänään heitettiin ensimmäiset suomalaiset kehään eLearning Symposiumissa. Virtuaaliyliopisto oli vuorossa omalla esityksellään Moodle-kurssien laatukriteereistä. Näitä kriteerejä on testattu ja esitelty työpajoissa, joihin on vielä mahdollista osallistua Tampereella, Oulussa ja Turussa. Yleisö vaikutti pitävän kuulemastaan ja esitys antoi toivottavasti kipinän aloittaa laaduntarkkailun myös omissa Moodle-ympäristöissään. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan iPad-hankkeessa oli puolestaan tutkittu miten opiskelijat arvioivat omia iPadin käyttötaitojaan. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden mielestä heidän taitonsa kohenivat yleensä kolmen viikon TVT-ajokortti -kursin aikana, mutta vaikeasti hallittavan ohjelman monimuotoisuuden ymmärrettyään myös kriittisyys omia taitojaan kohtaan saattoi kasvaa. Tampereen yliopistossa puolestaan on järjestetty lääketieteen opiskelun kurssi “Learning, Teaching, Facilitating”. Tällä verkkokurssilla opiskelijat olivat itseohjautuvia ja suorittavat kurssin yhteisöllisesti keskustellen.

Illalla olivat vuorossa AMEE:n viralliset avajaiset. Ilta oli kaikin puolin puhutteleva. Keynote-puheenvuoron piti professori Aviad Haramati. Haramati haastoi meitä rohkeuteen koulutuksen uudistamisessa. Tutkimusten mukaan USA:ssa joka toinen lääkäri uupuu työssään. suunta on sama myös kansainvälisesti. Erikoisalakohtaisissa tarkasteluissa työterveyslääkärit olivat vähiten uupuneita kollegakunnassaan. Lääkäreiden (työssä)jaksaminen on meidän kaikkien ongelma. Lisääntynyt ja pitkittynyt stressi johtaa emotionaaliseen ekshaustioon, kyynistymiseen, negatiiviseen näkemykseen omasta itsestä sekä empatian vähenemiseen. Tällaiset seuraukset edesauttavat virheiden tapahtumista, heikentävät potilas-lääkärisuhdetta ja näin ollen myös hoidon laatua.

Haravati näkee yhtenä mahdollisuutena mindfulnessin tuomisen osaksi lääketieteen koulutusta. A Mindfull Educational Experience… Reilut kolmetuhatta kongressiosallistujaa pääsivät osallistumaan mielikuvaharjoitteluun ja tietoiseen läsnäolemiseen, ja sitä kautta tutustumaan tutkitustikin stressitasoa vähentävään menetelmään. Ajatuksen voima on valtava. Mindfulness perustuu meditatiivisiin toimintoihin, jotka ovat osalle meistä tulleet tutuiksi ehkäpä muissakin yhteyksissä kuten esimekiksi joogaharjoitteissa, musiikissa, metsäretkillä, merellä, kenellä missäkin. Hiljentymisen ja pysähtymisen taito olisi hyvä osata säilyttää kaiken kiireen ja suorittamisen keskellä. Kolmessa minuutissakin voi saada ihmeitä aikaan!

Mutta… illan kohokohdaksi ja energisaation huipentumaksi nousi Red HOT Chili Pipers! Mahtavaa nykypäivään tuotua säkkipilli/sähkökitatra/ rumpu/basistimusisointia. Virtuooseja, jotka saiva tunnelman kattoon uskomattomalla esityksellään ja coverbiiseillään. Eikä silmääkään yhtään haitannut kiltteihin pukeutuneen herrasväen kokoonpano 😉