Julkaisuja: Metamorfoosi työterveyshuollon erikoislääkäriksi & Vuoden kouluttajalääkärin 2016 puhe

Vuoden ensimmäisessä Työterveyslääkäri-lehdessä kaksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen artikkelia:

Professorien palsta: Ala-Mursula L. Metamorfoosi työterveyshuollon erikoislääkäriksi – erikoistuvien kuvauksia oppimisestaan. Työterveyslääkäri 1/2017 s. 37-39

Harri-Mikkola M. Vuoden kouluttajalääkärin juhlapuhe. Työterveyslääkäri 1/2017 s. 45-47