Korona ohjaa etäopiskeluun ja voi vaikeuttaa palvelujen suorittamista

Koronavirus on saanut koko yhteiskuntamme uuteen tilanteeseen. Epidemia vaikuttaa selvästi alan teoreettisen koulutuksen järjestelyihin. Se voi vaikuttaa myös erikoistuviemme käytännön palveluihin ja niiden järjestelyihin.

Teoreettisesta koulutuksesta

Ilmeisesti kaikki alan teoreettiset lähikoulutukset on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen. Tilalle voi suosittaa tenttikirjojen lukua sekä Virtuaaliyliopiston kursseja, joissa kontakteja ei ole. Pelkästään itseopiskelukursseista voi saada lähes 100 teoreettista tuntia kasaan, ja itseopiskelukursseja laajemmat ohjatut kurssit mahdollistavat tunteja reilusti lisää!

Verkkokoulutusta on kehuttu siitä, että se säästää ilmastoa. Nyt sitä voi kehua myös siitä, että se säästää haitallisilta tartunnoilta – hyödylliset tieto, taito ja asenne tarttuvat kyllä!

Palvelujaksoista

Monissa työterveyshuoltoyksiköissä toiminta on osin hiljentynyt vastaanottojen hiljennyttyä, osin muuttunut etätoiminnaksi. Samalla erikoistumisen vaatimien suoritteiden kasaan saaminen niin erityisesti lyhyehkön koejakson aikana voi vaikeutua. Kannattaa muistaa, että verkkovälitteisesti tehdyt suoritteet ovat kuitenkin yhtä hyväksyttyjä kuin lähikontaktiin perustuvat. Erikoistumista on mahdollistettu mm. etätoimintaa (puhelinpalvelu, etävastaanotto, videoneuvotteluja ym.), etäohjausta, kirjallisia tehtäviä, virtuaalin kursseja ym. hyödyntämällä ja lisäämällä.

Työterveyslaitosjaksolla ei tällä hetkellä juuri potilaita näe, sillä työlääketieteen poliklinikat ovat osin muuttaneet, osin ajaneet alas toimintojaan kontaktien vähentämiseksi (Työterveyslaitosjaksoa ei voi sääntöjen mukaan korvata – toki sisältöä voi muokata). Laitoskuntoutus ei pyöri. Kliinisillä jaksoilla olevien työnkuvia muokataan, jopa keskeytetään.

Kaikki nämä muutokset aiheuttavat epätietoisuutta, voivat ahdistaakin, ja aiheuttaa myös monenlaisia käytännön ongelmia.  Mikä avuksi, jos oma luovuus tai mahdollisuudet eivät riitä? Tavoite kuitenkin on, että poikkeusoloissakin erikoistumista voidaan jatkaa mahdollisimman kattavasti.

Palvelut hyväksyy yliopisto. Jos erikoistujalle tai kouluttajalle syntyy epätietoisuutta palvelujen hyväksyttävyydestä tai korvaamisesta, on syytä olla yhteydessä omaan yliopistoon. Yhteinen tavoite tietysti on, ettei koulutus tai valmistuminen turhaan pitkittyisi, vaikka kaikkia koronan koulutusvaikutuksia ei luovastikaan voitane ratkaista. Olisiko hyvä yhteenveto: yhtä ainutta vastausta ei erilaisiin tilanteisiin voi antaa – etsitään yksilöllisiä ja mahdollisimman hyviä vastauksia yhdessä!