Kouluttajalääkärikoulutus uudistuu!

Työterveyshuollon uusille kouluttajalääkäreille myönnetään 15.9.2017 lähtien kouluttajalääkärioikeudet ehdollisina: uuden kouluttajan on suoritettava Kouluttajalääkärin startti -kurssi kuuden kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta.

Kurssin sisältö muodostuu niistä ohjauksen perusasioista, jotka tulee tuntea ja osata aloittaessaan erikoistujan ohjaamista. Pääpaino on ohjaustyön käytännön järjestelyissä. Järjestelyt pohjautuvat opinto-oppaassa esitettyihin erikoisalan vaatimuksiin, lokikirjaan, kouluttajaoikeuksien hakemukseen ja koulutuspaikkasopimukseen. Kurssiin sisältyy kaksi tehtävää, joista saa palautteen. Tehtävät on suunniteltu niin, että ne konkreettisesti hyödyttävät kouluttajalääkärin ohjaustyötä.

Kurssin suoritettua kouluttajalääkäri:

  • tuntee työterveyshuollon erikoistumiskoulutusjärjestelmän
  • ymmärtää toimipaikan vastuut erikoislääkärikoulutuksessa ja oman roolisinsa siinä
  • osaa suunnitella oman ohjaustyönsä opinto-oppaan ja lokikirjan mukaisesti
  • ymmärtää ohjaustyössä aktiivisen kysymisen, kuuntelun ja kannustamisen tärkeyden
  • on tehnyt suunnitelman oman ohjausosaamisensa kehittämisestä
  • on kuvannut erikoistujien ohjauksen omassa toimipaikassaan

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen ja sen arvioitu ajankäyttö tehtävineen on 15-20 tuntia.

Kurssi löytyy Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodlen kategoriasta Kouluttajalääkärikoulutus/Tulevat ja meneillään olevat koulutukset/Kouluttajalääkärin startti. Kurssille kirjautumiseksi tarvitaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla kurssiavain, jonka saa kliiniseltä opettajalta tai verkkopedagogilta (yhteystiedot). Lisää ohjeita kurssin suorittamisesta löytyy kurssialueelta.

Antoisaa oppimista!