KOULUTTAJAT INNOISSAAN – TONTUT MYÖS!

Kun neljäs kouluttajalääkäreille suunnattu pedagogisia taitoja vahvistava Tth-PEDA –kurssimme on päättymässä, voi tehdä pientä yhteenvetoa kursseista. Päällimmäiseksi on jäänyt mieleen se into ja innostus, jolla kouluttajat osallistuvat kurssiin. Keskustelua, tehtäviä, kommentointia, reflektointia, rooliharjoituksia, ryhmätöitä… kaikki onnistuu ja kaikkiin osallistutaan antaumuksella, jopa heittäytymällä! On helppo uskoa, että PEDAn käyneet kouluttajat ovat hyviä myös erikoistujien kanssa toimiessaan.
Em. heittäytymisestä kertoo myös Työpaikkaselvitys- ja terveystarkastustehtävän suorittaminen. Tehtävänä oli suunnitella tonttujen työpaikkaselvitystä ja terveystarkastuksia, mitä asioita niissä tulisi ottaa huomioon? Ajattelu oli monipuolista ja perusteellista, seuraavassa siitä vain muutama havainto.
Työ on periaatteessa ihanteellista, koko ajan positiivista, voimaannuttavaa. Kuitenkin tapaturmariskejä nähtiin useita, näistä yksi oli kompastelu. Toisaalta tontut ovat niin pieniä, että matalalta kaatuminen pyöreän vatsan päälle tuskin aiheuttaa isoja ongelmia? Ongelmia voi tulla jännittyneistä ja joskus yllättävästikin käyttäytyvistä, jopa purevista lapsista – millainen ea-välineistö tähän tarvitaan? Lahjojen paketointiin liittyy viiltovaaroja. Lahjojen valmistusprosesseissa kaikki kuviteltavissa olevat tehdastyön altisteet ovat mahdollisia. Kuinka toimia, jos poroallergia yllättää? Tai lahja-allergia? Tai kaneli- tai pukinkarva-allergia?
Työn kausiluonteisuus voi aiheuttaa psykososiaalista kuormittumista. Kun työn luonne on osin vakoilevaa (onko oltu kilttinä?), on ammattitaitoa kehitettävä koko ajan ja tunnettava mm. vakoilun/tiedustelun eri muodot: vakoileva, kiertelevä, kanteleva ja mutkitteleva tiedustelu. Kun toiminta-alueena on maapallo, Pörsänmäeltä Nauruun, tarvitaan myös monipuoliset rokotukset.
Bisneksen tekijöitä kouluttajiimme ei sattunut, sillä työpaikkaselvitykset suunniteltiin tehtäväksi noin 100 vuoden välein. Selvitys aloitetaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden kokoontumis- ja suunnittelupalaverilla Korvatunturilla, samalla määritellään mm. paljon epätietoisuutta herättänyt tonttujen sukupuoli (syntyvät pataan heittämällä jne.), tosin suuri osa muistuttaa miehiä. Selvitetään alan yleiset altisteet ja toimialan tunnusluvut (esim. ammattitaudit, työurien pituudet ja eläköityminen, sairauspoissaolot).
Joulublogin kirjoittaja oli suunnittelmasta yhteydessä Korvatunturille – tällaista huomiota ei tonttujen terveys ja työkyky ole koskaan vielä osakseen saanut. Tontut kiittivätkin suunnittelijoita ja lupasivat heille ja kaikille blogin lukijoille Jouluna paljon lahjoja sekä erinomaista Uutta Vuotta 2013!