Kouluttajaoikeudet

Kouluttajaoikeuksien hakeminen

Kouluttajalääkäri on pääsääntöisesti työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuslaitoksissa kouluttajana voi toimia myös mm. fysiatrian erikoislääkäreitä. Yliopisto hyväksyy työterveyshuollon erikoislääkärin kouluttajalääkäriksi hakemuksen perusteella. Hakemus palautetaan yliopiston kouluttajaoikeuksista vastaavalle henkilölle.

Yliopistot tekevät erillisen sopimuksen koulutuspaikkojen kanssa.

Huomaa oikeuksia haettaessa:

  • Kouluttajalääkärin tulee toimia yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa.
  • Pääsääntöisesti kouluttajalääkärin tulee toimia samassa toimipisteessä erikoistuvan lääkärin kanssa.
  • Koulutuspaikka voi käyttää myös toimipisteen ulkopuolista kouluttajalääkäriä. Silloin koulutuspaikan tulee tehdä kirjallinen suunnitelma, josta käy selväksi, että erikoistumiskoulutuksen järjestelyt vastaavat kouluttajalääkärin toiminnalle asetettuja vaatimuksia.
  • Koulutuspaikan tulee järjestää kouluttajalääkärille mahdollisuus osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä yliopiston järjestämään pedagogiseen ja muuhun kouluttajakoulutukseen.
  • Yhden kouluttajan ohjattavana voi olla enintään kolme erikoistuvaa lääkäriä kerrallaan kalenterikuukautta kohti.
  • Kouluttajaoikeuksien myöntö on ehdollinen ja edellyttää toteutuakseen Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa olevan Kouluttajalääkärin startti -kurssin hyväksyttyä suorittamista kuuden kuukauden kuluessa oikeuksien myöntämisestä.

Kouluttajalääkärin tehtävät

Kouluttajalääkärin tärkeimmät tehtävät ovat antaa erikoistujalle henkilökohtaista, yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista ohjausta vähintään kaksi tuntia viikossa sekä arvioida erikoistujan oppimisen edistymistä. Arviointi edellyttää erikoistujan ja kouluttajan välistä hyvää vuorovaikutusta ja sen tarkoituksena on tukea osaamisen kehittymistä sekä auttaa erikoistujaa suunnittelemaan seuraavia tavoitteitaan.