Vuoden kouluttajalääkäri 2011

kuronen

Vuoden kouluttajalääkärin juhlapuhe 22.11.2011
Apulaisylilääkäri Jarmo Kuronen, Etelä-Savon Työterveys

Kiitän huomionosoituksesta, jonka katson olevan tunnustus myös sille kaikelle Etelä-Savon Työterveyden (ESTT) koulutustoiminnalle, jota on suoritettu jo 15 vuoden ajan.

Koulutustoimintamme

Mottomme ESTT:ssa on, että erikoistumiskoulutuksen tärkein funktio on siirtää arvoja ja asenteita. Missiomme on olla Etelä-Savon johtava alueellinen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuskeskus vuonna 2015.

Toimintamallimme

Olemme pohtineet yhdessä toisten erikoislääkärikouluttajien, työterveyshuollon erikoislääkärien Pekka Rimpiläisen ja Soini Paasosen kanssa erikoistumiskoulutuksen kysymyksiä. Sen jälkeen olemme vieneet ajatukset ryhmäkeskusteluun koko ESTT:n lääkärikunnalle.

Keinot/Vahvuudet

ESTT:ssa toimii tällä hetkellä 3 Kuopion yliopiston erikoislääkärikouluttajaa: Apulaisylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Soini Paasonen, allekirjoittanut ja työterveyshuollon erikoislääkäri Pekka Rimpiläinen. Lisäksi työterveyshuollon erikoislääkäri Erno Teitti hakee kouluttajaoikeuksia. ESTT:ssa on hyvät kouluttamismahdollisuudet.

Fasiliteetit

ESTT:ssa on työterveyshuollon asiakkaina noin 16 000 työntekijää eri toimialoilta: alkutuotanto, kasvinviljely, luomuviljely (isoja yrityksiä), maidontuotanto, metsätalous, metsäteollisuus, kuljetus ja logistiikka, kauppa, sosiaali- ja terveydenhuolto, metalliteollisuus, Hi-tech, pelastuslaitos, turvallisuus, koulutus ja tutkimus. Suurimmat asiakkuudet ovat yli 1000 hengen yrityksiä. Ensi vuoden alusta asiakkaita on 16 700. Tämä antaa verrattoman viitekehyksen erikoistuvalle tutustua eri toimialojen haasteisiin työterveyshuollossa.

Kehittymiskohteet täytyy tunnistaa, jotta voisi kehittyä

Erikoislääkärikoulutukseen osallistuvien erikoistumissuunnitelmat olivat olleet epäsystemaattisia ja puutteellisia. Erikoistumisohjaajan on pitänyt panostaa paljon rohkaistakseen erikoistuvaa ajoissa täyttämään erikoistumishakemuksen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että erikoistuvat ovat motivoituneita myös näihin pakollisiin kuvioihin.

UEF:n aluekoulutus 8/2011 kannusti erikoistuvia toimintaan.Toinen kehittymiskohde on lokikirja, jonka täyttämisen osalta erikoistuva tarvitsee rohkaisua ja opastusta.

Rekrytointi

Tulevaisuudessa tavoitteenamme on saada lisää työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä ESTT:n palvelukseen, ohjata heidän erikoistumistaan ja auttaa kriittisissä vaiheissa eteenpäin, jotta he saavuttavat ammatillisen pätevyyden. Tavoitteena on 1-2 erikoistuvaa /kouluttava lääkäri. Jo 1990-luvun lopulla koetimme Etelä-Savossa rakentaa toiminnallisia tutkintoputkia, jotka helpottaisivat erikoistujan tilannetta. Tämä tarkoittaa yhteistyöverkkoja eri laitosten mm. sairaaloiden ja kuntoutuslaitosten kanssa koulutuspaikkojen järjestämiseksi.

Sitoutuminen ja yhteistyö UEF:n kanssa

Olemme sitoutuneet ESTT:ssa tähän toimintamalliin ja käyneet tästä keskustelut 5/2010 yhdessä UEF:n kanssa. Tämä pohjautuu myös 2015 strategiaamme, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö.

Toimintaan motivoivat tekijät (Source of Energy)

Monissa organisaatioissa puhutan voimanlähteestä, source of energy. Omassa työssäni minua motivoi ”lukkarinrakkaus”, intohimo eli passio opetustyötä kohtaan. Ohjaus ja opetus antavat myös kiinnostusta hakea ja päivittää ajankohtaisia oman erikoisalan tietoja. Nuorten kollegojen ohjaaminen saa myös kyseenalaistamaan omia toimintatapoja, mikä on terveellistä pohdintaa. Esimieheni antaa tuen tähän työhön.

Professio

Edellisissä kohdissa puhuin missiosta ja intohimosta eli passiosta. Haluaisin vielä puhua muutaman sanan työterveyslääkärin professiosta. Työterveyslääkärin professiota ei pidä tehdä halvaksi, liian helpoksi saavuttaa. On helppoa mennä työhön työterveyshuoltoon, jolloin voi ottaa itselleen nimikkeen työterveyslääkäri. Työterveyslääkärin professiosta tulee tehdä arvostettava. Kouluttajien tulee tukea erikoistujan erikoistumisprosessia siten, että hän saa tukea prosessin kriittisissä vaiheissa. Työterveyshuollon erikoislääkäri edustaa sitä työterveyslääkärin professiota, ammattiosaajaa, joka toimii täysivaltaisesti työterveyshuollossa.