Arviointi

Koulutuksen arviointi

Erikoistujat ja kouluttajalääkärit voivat antaa palautetta kaikista yliopistojen järjestämistä lähi- ja seminaaripäivistä sekä verkkokursseista vastaamalla palautekyselyihin. Yliopistojen vastuuhenkilöstö ottaa mielellään myös vapaamuotoista palautetta vastaan erikoislääkärikoulutuksesta.