Johtamisopinnot

Johtamisopintojen ohjeet löytyvät kunkin yliopiston opinto-oppaasta. Johtamisopinnot ovat osa pakollisia erikoistumisopintoja 1.8.2009 jälkeen erikoistumisopinto-oikeuden saaneille opiskelijoille. Lisätietoa yliopistoittain:

Koulutuksen suorittamisesta saa erillisen todistuksen. On toivottavaa, että mahdollisimman moni erikoistuja täydentää johtamisopintonsa lähijohtajakoulutukseksi (30 op) – se on mahdollista kaikissa yliopistoissa.

Johtamisopintojen suorittamisen voi sijoittaa haluamaansa kohtaan erikoistumiskoulutusta, esim. lähijohtajakoulutuksen voi jakaa koko kuuden vuoden erikoistumisajalle. Huomaathan kuitenkin, että sekä pätevöittävä että johtamisopinnot ovat sen verran työllistäviä, ettei niiden samanaikainen suorittaminen yleensä onnistu.

Tavoitteet

Johtamisopintojen tavoitteena on antaa se teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Opintojen sisältöteemat on suunniteltu yhteistyössä viiden lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:
• omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
• omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
• osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
• osaa toimia lääkäriasiantuntijana
• osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
• osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
• osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
• osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
• osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu asetuksella 55/2020) erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksesta määrittelee yhdeksi koulutuksen tavoitteeksi antaa valmiudet
terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä
oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössään. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi, kaikille erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen 1.8.2009 tai sen jälkeen ilmoittautuneille, koulutukseen kuuluu pakollisena 10 opintopisteen laajuiset johtamisopinnot, jotka voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa. Lisää tietoa opinto-oppaan 2020-2021 kappale 4.5 Johtamisopinnot.

Lue artikkeli Lääkäri 2013-kyselyyn perustuen lääkärien tyytyväisyydestä saamaansa johtamiskoulutukseen.