Johtamiskoulutus

Johtamiskoulutuksen ohjeet löytyvät kunkin yliopiston opinto-oppaasta. Johtamisopinnot ovat osa pakollisia erikoistumisopintoja 1.8.2009 jälkeen erikoistumisopinto-oikeuden saaneille opiskelijoille. Koulutuksen nimityksissä on eroja yliopistojen välillä:

Koulutuksen suorittamisesta saa erillisen todistuksen. On toivottavaa, että mahdollisimman moni erikoistuja täydentää johtamiskoulutuksensa lähijohtajakoulutukseksi (30 op) – se on mahdollista kaikissa yliopistoissa.

Johtamiskoulutuksen suorittamisen voi sijoittaa haluamaansa kohtaan erikoistumiskoulutusta, esim. lähijohtajakoulutuksen voi jakaa koko kuuden vuoden erikoistumisajalle. Huomaathan kuitenkin, että sekä pätevöittävä että johtamiskoulutus ovat sen verran työllistäviä, ettei niiden samanaikainen suorittaminen yleensä onnistu.

Tavoitteet

Johtamiskoulutuksen tavoitteena on antaa se teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Opintojen sisältöteemat on suunniteltu yhteistyössä viiden lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lue artikkeli Lääkäri 2013-kyselyyn perustuen lääkärien tyytyväisyydestä saamaansa johtamiskoulutukseen.