Käytännön koulutus

Käytännön koulutus koostuu jaksoista työterveyshuollon koulutuspaikassa (koejakso 6 kk ja
työterveyshuoltojakso 24 kk), työkyvyn arviointia ja kuntoutusta toteuttavassa koulutuspaikassa (6
kk), soveltuvilla kliinisillä erikoisaloilla (9 kk) sekä Työterveyslaitoksessa (6 kk). Lisäksi suoritetaan
osaamistavoitteiden saavuttamiseksi muuta täydentävää käytännön koulutusta (0-12 kk), mikä voi
toteutua työterveyshuollossa tai muussa erikoisalan tavoitteisiin sopivassa lääkärin tehtävässä tai
tutkimustyössä. Koulutuksen yksityiskohtia ohjataan ja sen toteutuminen osoitetaan lokikirjalla.

Koejakso (6kk) työterveyshuollossa

Työterveyshuoltojakso (24 kk)

Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso (6 kk)

Käytännön koulutus työterveyshuoltoa tukevilla kliinisillä erikoisaloilla (9 kk)

Täydentävä käytännön koulutus (0 – 12 kk)

Työterveyslaitosjakso (6 kk)