Käytännön koulutus

Käytännön koulutus koostuu jaksoista työterveyshuollon koulutuspaikassa (koejakso 6 kk ja työterveyshuoltojakso 24 kk), työkyvyn arviointia ja kuntoutusta toteuttavassa koulutuspaikassa (6 kk), soveltuvilla kliinisillä erikoisaloilla (9 kk) sekä Työterveyslaitoksessa (6 kk). Lisäksi suoritetaan osaamistavoitteiden saavuttamiseksi muuta täydentävää käytännön koulutusta (0-12 kk), mikä voi toteutua työterveyshuollossa tai muussa erikoisalan tavoitteisiin sopivassa lääkärin tehtävässä tai tutkimustyössä. Koulutuksen yksityiskohtia ohjataan ja sen toteutuminen osoitetaan lokikirjalla.

Toimipaikkakoulutus

Käytännön koulutusta täydentää säännöllinen, suunnitelmallinen ja erikoislääkärikoulutuksen tavoitteita palveleva toimipaikkakoulutus, jonka tarkoituksena on syventää erikoistuvan tietoa ja osaamista erikoisalasta.

Toimipaikkakoulutus on osa erikoistuvan työtä. Työnantajan velvollisuus on järjestää säännöllistä toimipaikkakoulutusta, joihin erikoistuva osallistuu työaikana 2-5 tuntia viikossa. Toimipaikkakoulutus ei ole erikoistuvan teoriakoulutusta.

Toimipaikkakoulutusta voivat olla toimipaikan kliiniset ja moniammatilliset kokoukset, opintopiirit, seminaarit ja koulutustilaisuudet. Myös sairaaloiden kliiniset kokoukset sekä Työterveyslaitoksen ja lääkäriyhdistysten järjestämä koulutus, joita ei ole hyväksytty teoriakoulutukseksi, voidaan rinnastaa toimipaikkakoulutukseen.