Kliininen palvelu (ennen 1.8.2020)

Ennen 1.8.2020 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaisesti etenevät:

Kliininen palvelu muilla erikoisaloilla -jakson palvelut, ns. reunat, suoritetaan vähintään kolmelta soveltuvalta erikoisalalta, kultakin vähintään kolme kuukautta. Mahdollisilta muilta erikoisaloilta lyhin hyväksyttävä jakso on yksi kuukausi.

Soveltuvia erikoisaloja ovat

  • fysiatria
  • ihotaudit
  • keuhkosairaudet
  • kirurgia
  • korva-, nenä- ja kurkkusairaudet
  • neurologia
  • psykiatria
  • sisätaudit

Suositeltavaa on, että pääpaino on poliklinikkatyössä. Erityisistä perusteluista vastuuhenkilö voi hyväksyä myös muun erikoisalan kliinisen palvelun.

Jos runkokoulutukseen on kuulunut sairaalapalvelua, joka täyttää koulutussuunnitelman tavoitteet ja se ilmenee erikoistumissuunnitelmassa, voidaan palvelua hyväksyä kliiniseksi palveluksi. Tällöin runkokoulutuksessa hyväksytyn kliinisen palvelun vastaava osuus tulee korvata muulla palvelulla esim. työterveyshuollossa siten, että koulutuksen kokonaiskesto on 6 vuotta ja se sisältää kliinistä palvelua vähintään 12 kk.

Toimipaikkakoulutus

Kliinisen palvelun yhteydessä erikoistujalta edellytetään osallistumista toimipaikkakoulutukseen noin kaksi tuntia viikossa, yhteensä 80 tuntia vuodessa.

Tavoitteet

Jakson suoritettuaan erikoistujalla on ajantasainen tieto ja hyvä osaaminen kyseiselle erikoisalalle tyypillisistä työikäisten sairauksista, erityisesti työperäisistä sairauksista ja ammattitaudeista, niiden tutkimisesta, hoidoista ja ennusteesta sekä vaikutuksista työkykyyn.