Koejakso

Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyyn kuuluu vuodesta 2019 alkaen kuuden kuukauden koejakso. Opinto-oikeus myönnetään ensin ehdollisena kahdeksi vuodeksi, jonka kuluessa koejakso on suoritettava. Koejakson hyväksytyn suorituksen jälkeen erikoistumaan valitulle myönnetään ns. pysyvä opinto-oikeus, jonka kesto on kymmenen vuotta.

Koejakso kuuluu käytännön koulutukseen ja se suoritetaan omana jaksonaan yliopiston hyväksymässä työterveyshuoltojakson koulutuspaikassa. Koejakson käytännöissä sovelletaan kaikille erikoisaloille yhteistä mallia työterveyshuollon erikoisalan täsmennyksin. Lisäksi työterveyshuoltoon erikoistuvan tulee ehdollisen opinto-oikeuden saatuaan osallistua yliopiston järjestämään Starttiseminaariin sekä suorittaa koejakson aikana Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma –kurssi.

Erikoistuja hankkii koejaksopaikan itse. Koejaksopaikassa on oltava voimassa oleva koulutuspaikkasopimus sekä erikoistumista ohjaava kouluttajalääkäri. Määräaikainen opinto-oikeus antaa koejaksoa tekevälle HTTHK-asetuksen mukaisen pätevyyden työterveyshuollon tehtäviin kouluttajalääkärin ohjauksessa. Erikoistuja täyttää yhdessä kouluttajalääkärinsä kanssa koejaksoa koskevan henkilökohtaisen koulutussopimuksen.

Koejakson arvioinnissa koulutuspaikka arvioi alalle soveltuvuutta työssä suoriutumisen perusteella arviointilomakkeelle. Siinä vahvistetaan koejakson aloitus-, väli-, ja loppukeskustelut käydyksi erikoistujan, lähikouluttajan ja lähiesimiehen allekirjoituksin.

Työterveyshuollon koejakson käytännöissä sovelletaan kaikille erikoisaloille yhteistä mallia työterveyshuollon lokikirjan/Erikoistujan oppaan mukaisin täsmennyksin. Erikoistuvan tulee määräaikaisen opinto-oikeuden saatuaan osallistua seuraavaan mahdolliseen yliopiston järjestämään Starttiseminaariin sekä suorittaa koejakson aikana Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa (ks. uusin kurssi DigiCampuksesta).

Ohjeistukset eri OPSien mukaan etenevillä ovat hieman erilaiset, lisätietoja saa tarvittaessa oman yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tiimiltä.

Hyväksytyn koejakson jälkeen tiedekunta vahvistaa opinto-oikeuden 10 vuoden ajalle.

Aiemmalla ilmoittautumismenettelyllä (31.12.2018 asti) opinto-oikeuden saaneiden erikoistujien on myös osallistuttava Starttiseminaariin sekä tehtävä erikoistumissuunnitelma hyväksytysti. Koejaksoa ei vaadita.

Koejakson henkilökohtaiset koulutussopimukset sekä arviointilomakkeet löytyvät yliopistojen yhteisiltä verkkosivuilta (laaketieteelliset.fi) ja ELSA-palvelusta.