Työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakso

Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso (6 kk) suoritetaan jakson suorittamista varten hyväksytyssä koulutuspaikassa (esimerkiksi kuntoutuspalveluiden tuottajat ja Kelan toimipisteet), erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusyksikössä tai erillisjärjestelyin työterveyshuollossa. Kun jakso suoritetaan työterveyshuollossa, edellytyksenä on, että tätä toimintaa varten on perustettu erillinen yksikkö tai kyseessä on koulutusjakso etukäteen suunnitellussa, määräaikaisessa, työkyvyn arviointiin ja kuntoutukseen keskittyvässä yliopiston hyväksymässä projektissa. Tällöin suositellaan jakson suorittamista osa-aikaisesti (50 %) vuoden (12 kk) mittaisena koulutuksena. Myös koulutusjaksot kliinisillä erikoisaloilla voidaan hyväksyä erikoisalan vastuuhenkilön päätöksellä, mikäli painopiste on työkyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakson koulutuspaikkasopimuksen mukaisesti koulutuspaikka osoittaa erikoistuvalle henkilökohtaisen kouluttajalääkärin, erikoislääkärin, jonka yliopisto on hyväksynyt tämän jakson kouluttajaksi. Kouluttajalääkäri vastaa koulutusohjelman toteutumisesta ja henkilökohtaisen ohjauksen antamisesta koulutuspaikassa. Koulutus toteutetaan koulutuspaikkasopimuksen, opinto-oppaan ja lokikirjan mukaisesti.

Tavoitteet

Jakson suoritettuaan erikoistuva hallitsee keskeiset työkyvyn arvioinnin ja tukemisen menetelmät ja näihin liittyvät lait ja säädökset ja moniammatillisen toiminnan. Hän tuntee ja ymmärtää ammatillisen, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen teoreettista tietopohjaa, hallitsee niiden palveluprosessit ja moniammatillisen toiminnan. Hän osaa tukea työ- ja työllistymiskykyä kuntoutuksen keinoin oikea-aikaisesti. Hän osaa laatia työ- ja toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät vaativat lausunnot.