Runkokoulutus (ennen 1.8.2020)

Koskee OPS 2017-2019 ja aikaisempien OPS:ien mukaisesti eteneviä

Runkokoulutuksen vaihtoehtoiset suorittamistavat ovat yleislääketieteen erityiskoulutus tai työterveyshuollon oma runkokoulutus. Oma runkokoulutus sisältää toimimista päätoimisessa lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä vähintään 2 vuotta, josta vähintään 9 kk terveyskeskuksessa (9 kuukauden terveyskeskuspalvelun tulee täyttää pysyväismääräyksissä määritellyt sisällölliset kriteerit), vähintään 6 kk sairaalassa, ja/tai enintään 9 kk työterveyshuollossa, tai oppialan vastuuhenkilön päätöksellä muussa oppialalle soveltuvassa lääkärin tehtävässä, kuitenkin enintään 6 kk tutkimustyössä.

Terveyskeskuspalvelusta lisätietoja oman yliopiston opinto-oppaasta.

Mikäli opiskelija on epävarma aiempien palveluiden ja jaksojen hyväksymisestä osaksi koulutusta, tulee hänen keskustella oman yliopistonsa koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Tämän tarkistuksen voi tehdä jo opintojen alkuvaiheessa, kun tehdään erikoistumissuunnitelmaa. On suositeltavaa, että runkokoulutus on suoritettu ennen eriytyvää koulutusta.

Tavoitteet

Runkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suoritettuaan erikoistuja

  • osaa toimia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä noudattaen hoitoketjukäytäntöjä
  • tietää työterveyshuollon perusteita
  • hallitsee lääkärin kliiniset perustaidot
  • osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä