Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen kuuluu pakollinen valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu. Kuulustelun valtakunnallisesta koordinaatiosta huolehtii Turun yliopisto.

Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa.

Kuulusteluvaatimukset (OPS 2020-2021)

Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta opinto-oikeuden myöntämisajankohdasta.

Kirjat (viimeisin painos):

 1. Ahola K. Tue työkykyä – käsikirja esimiestyöhön (Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta, Työterveyskirjasto)
 2. Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M: Kuntoutuminen, työterveyshuoltoon soveltuvin osin (Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta)
 3. Karvala K ym. (toim.): Altistelähtöinen työterveysseuranta. (TTL, Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta)
 4. Martimo K-P, Antti-Poika M, Uitti J (toim.): Työstä terveyttä. (Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta)
 5. Michelsen T ym. (toim.): Työelämän perustietoa. (Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta)
 6. Saari S, Kantanen I, Kämäräinen L, Parviainen K, Valoaho S, Yli-Pirilä P. Psyykkinen ensiapu (SPR, Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus -tietokanta, Työterveyskirjasto)
 7. Starck J ym: Työhygienia. (Työterveyslaitos 2008)
 8. Takala T ym. (toim): Vakuutusratkaisut potilaan tukena. (Duodecim 2019)
 9. Työturvallisuuskeskus. Työturvallisuus ja työsuojelu. (Työturvallisuuskeskus 2019)
 10. Uhari M, Nieminen P. Epidemiologia ja biostatistiikka. (Duodecim 2012)
 11. Uitti J (toim.): Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -opas. (TTL, STM, Duodecim. Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus – tietokanta)
 12. Uitti J, Taskinen H (toim.): Työperäiset sairaudet. (TTL, Duodecim Terveysportti, Työterveys ja kuntoutus tietokanta)

 Käypä hoito –suositukset:

Työterveyshuoltoon liittyvin osin (kaypahoito.fi).

Lehdet (kahden vuoden ajalta ennen tenttiä):

 1. Duodecim (työterveyshuoltoon liittyvät artikkelit)
 2. Occupational and Environmental Medicine
 3. Scandinavian Journal on Work, Environment and Health
 4. Suomen Lääkärilehti (työterveyshuoltoon liittyvät artikkelit)
 5. Työterveyslääkäri

Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädäntö sekä muu lainsäädäntö työterveyshuollon toimintaa koskevilta osilta (finlex.fi).

Lisämateriaalia

Tenttikirjallisuuden lukemisen aluksi voi katsella prof. Kari Reijulan luentovideon vuodelta 2008: Tieteellisen julkaisun kriittinen arviointi