Opinto-opas

Opinto-oppaat ja yleiset määräykset

Yhteinen Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas (OPS) löytyy valtakunnalliselta ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta.

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas päivitetään kahden vuoden välein. Erikoistuva lääkäri voi noudattaa opinto-oikeuden alkamisajankohdan opinto-opasta tai siirtyä uusimpaan. Tenttivaatimukset ovat aina uusimman opinto-oppaan mukaiset.

Opinto-oppaan 2017-2019 muutokset (pdf)

Lait ja asetukset

55/2020 – Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
56/2015 – Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta
708/2013 – Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
559/1994 – Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä