Toimipaikkakoulutus

Käytännön koulutusta täydentää säännöllinen, suunnitelmallinen ja erikoislääkärikoulutuksen
tavoitteita palveleva toimipaikkakoulutus, jonka tarkoituksena on syventää erikoistuvan tietoa ja
osaamista erikoisalasta.

Toimipaikkakoulutus on osa erikoistuvan työtä. Työnantajan velvollisuus on järjestää säännöllistä toimipaikkakoulutusta, joihin erikoistuva osallistuu työaikana 2-5 tuntia viikossa. Toimipaikkakoulutus ei ole erikoistuvan teoriakoulutusta.

Toimipaikkakoulutusta voivat olla toimipaikan kliiniset ja moniammatilliset kokoukset, opintopiirit, seminaarit ja koulutustilaisuudet. Myös sairaaloiden kliiniset kokoukset sekä Työterveyslaitoksen ja lääkäriyhdistysten järjestämä koulutus, joita ei ole hyväksytty teoriakoulutukseksi, voidaan rinnastaa toimipaikkakoulutukseen.