Hyväksytyt koulutuspaikat

Yliopistojen hyväksymät koulutuspaikat: julkiset ja yksityiset terveyspalvelujen tuottajat sekä työnantajan ylläpitämät työterveysasemat

Eriytyvän koulutuksen työterveyshuolto- ja työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jaksot suoritetaan yliopistojen hyväksymissä koulutuspaikoissa.