Koulutuspaikat

Koulutuspaikkasopimus

Yliopisto hyväksyy koulutuspaikat tekemällä niiden kanssa kirjallisen sopimuksen, joka tulee tarkistaa ja päivittää kolmen vuoden välein. Koulutuspaikkasopimuksessa kuvataan koulutuspaikkoja koskevat kriteerit. Sopimus palautetaan yliopistojen koulutuspaikkavastaavalle.

Koulutuspaikan on tehtävä yliopistolle ilmoitus sopimustietojen muutoksista (esim. jos koulutuspaikan tai kouluttajien tiedot muuttuvat).

Yliopisto hyväksyy työterveyshuollon erikoislääkärin kouluttajaoikeuksien hakemuksen perusteella.

Osa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen koulutuskustannuksista korvataan koulutuspaikoille.