Kutsu kokeiluun erikoistujille ja kouluttajille

Testaa uusia välineitä osaamisen osoittamiseen 31.3. mennessä!

Osaamista voi havainnoida toiminnassa, palautteissa, dokumenteissa ja reflektioissa, mutta myös keskustelemalla.

Valtakunnallisesti julkaistut havainnointilomakkeet soveltuvat työterveyshuollon alalle vain osittain.

Yhteistyössä tth kouluttajien kanssa ja työlääketieteen koulutuksen kansainvälisiä malleja mukaillen olemme rakentaneet uudet lomakkeet:

  • Tapauskeskustelun havainnointilomake
  • Dokumentin havainnointilomake
  • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen havainnointilomake (360)

Mihin nämä liittyvät? Meillä on hieno perinne puolivuosittaisista arvioinneista, joissa samalla suunnataan oppimisia eteenpäin. Jatkamme niitä. Osaamisperustaisessa erikoislääkärikoulutuksessa uudet toimintokohtaiset arvioinnit täydentävät tietoa osaamisen etenemisestä. Molemmat kirjautuvat jatkossa ELSAan. Ajankohtainen kysymys on, miten puolivuotisarvioita ja havainnoivia arvioita parhaiten yhdistellään käytännössä.

Nyt tarvitaan nopeasti käytännön kokemuksia jatkokehittämisten tueksi.

Ottakaa lomakkeet kokeiluun ja antakaa palautetta:

  • Käytettävyys?
  • Hyödyllisyys?
  • Muita huomioita?

Toivomme palautteita jo 31.3.2022 mennessä, koska OPS Osaamisen arvioinnin opas 2022-2023 päivitetään 19.4.2022 mennessä.

Miten toimitaan?

Kiitos lämpimästi etukäteen!

Kouluttajakoulutustyöryhmä