Laatulystiä Luostolla!

Ilmeisesti kirjoittaja alkaa jo olla varttuneessa keski-iässä, kun lystinpito Luostolla tarkoittaa kokouksia, työryhmätöitä, keskusteluja ja yhteisiä pohdintoja…. ja kaiken lisäksi se on oikeasti hauskaa!

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus on siis päätetty arvioida tänä vuonna. Arviointiprosessi alkoi helmikuussa yliopistokohtaisella itsearvioinnilla, jossa yliopistojen tiimit ja valitut asianomaiset kokosivat ja työstivät dokumentteja, prosessikuvauksia, pohtivat tekemisiään ja tekemisten puutteitaan ulkopuolisten arvioijien ohjeiden mukaisesti ja kirjasivat kaiken paperille. Tästä jatkettiin yliopistojen yhteisen raportin muokkauksella Luoston kokouksessa 10.-12.3. Toistakymmentä henkeä käytti professorien johdolla kokonaisen päivän aikaa yhteisen raportin muodostamiseksi. Tuotos kirjoitetaan näinä päivinä puhtaaksi, siitä pyydetään jälleen valituilta tahoilta kommentteja ja sitten raportti luovutetaan arvioijille. He perehtyvät tehtyyn dokumentaatioon, tekevät omat lisäselvityksensä koulutusyksikkökäynteineen ja lopullinen arviointi kehittämisehdotuksineen valmistunee alkusyksystä.

Olen ensimmäistä kertaa mukana näin laajassa arviointiprosessissa mukana. Olen ilahtunut jo kaikista tähänastisista keskusteluista ja selvityksistä, jotka ovat jo versoneet selkeitä kehitysideoita ja toisaalta selkiinnyttäneet asioita. Olen myös varma, että näin tapahtuu prosessin myötä edelleen!

Arvioinnin ohella (joka on katse taaksepäin) myös erikoislääkärikoulutuksen strategian valmistelu tuleville vuosille on aloitettu (katse eteenpäin): mitä varten olemme olemassa ja miten pääsemme tavoitteisiin?

Olen varma, että koulutustoimintamme paranee tämän monitahoisen laatutyön myötä – ja se on lysti asia!