Maalaa työterveydenhuolto

Lääkäripalvelut ovat ihmisille tärkeitä. Siksikin lääkärit tulee kouluttaa hyvin. Marraskuun lopulla UEF:n työterveyshuollon yksikkö järjestää valtakunnallisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen 2-päiväisen seminaarin, johon olemme kovasti panostaneet. Paikalle onkin tulossa yli 70 osallistujaa!

Päivillä on 3 teemaa. Aluksi puhumme lääkärin vuorovaikutustaidoista. Niin tavallisten ihmisten kuin lääkärin ja potilaankin kohdatessa hyvään lopputulokseen päästään vain hyvän vuorovaikutukseen keinoin: sillä motivoidaan potilas elämäntapamuutokseen, hoito-ohjeen noudattamiseen, lääkkeen ottamiseen…  Ylimalkainen ja –mielinen lääkäri tekee turhaa työtä – häntä ei uskota, hän valevuorovaikuttaa!  Niinpä lääkäreille onkin alettu järjestämään vuorovaikutuskoulutusta – myös sitä voi opiskella, sitä voi kehittää, sitä tulee tietoisesti käyttää työkaluna.

Yksilön lisäksi vuorovaikutustaitoja ja -osaamista tarvitaan työpaikkojen kanssa neuvotellessa, oli kyse toimintasuunnitelman päivittämisestä, työolosuhteiden kehittämisestä työntekijöille paremmaksi ja tuottavammaksi tai työterveysneuvotteluista, joissa pyritään löytämään yhteinen ratkaisu työkykyongelmaan – näin voidaan löytää alentuneeseen työkykyyn sopiva tehtävä.

Toisena teemana on oppimisen arviointi – miten erikoistuva lääkäri itse ja hänen koulutttajansa voivat varmistaa mahdollisimman hyvän – ja ainakin riittävän hyvän – oppimisen? Toisaalta pyrimme pelkän erikoislääkärikoulutuksen aikaisen oppimisen sijasta kannustamaan ja ohjaamaan ihmisiä työuran mittaiseen, elinikäiseen oppimiseen sekä sen jatkuvaan reflektointiin ja arviointiin.  Erikoistuva lääkäri voi käyttää arvioinnin tukena myös aivan uutta – ja kirjoittajan mielestä maan parasta – lokikirjaa, jonka ensimmäinen laajempi esittely päivillä tapahtuu.

Toisen päivän puhumme kuntoutuksesta, sen monista kasvoista ja lähestymistavoista. Mitä tarkoittavatkaan lääkinnällinen, ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus? Miten ne eroavat toisistaan? Vaikuttavatko ne, hyödyttävätkö?

Luomme myös täysin uutta! Kaikkien viiden yliopiston työterveyshuollon professorit/vastuuhenkilöt ovat visualisoineet ennennäkemättömät, uusia näkyjä tulvivat abstraktit taulut aiheesta ”Työterveyshuolto tänään – ja ehkä huomenna?” .  Taulut ovat nähtävissä koko seminaarin ajan aulatilassa, ja niistä heränneitä ajatuksia voi jakaa sitä varten avatussa blogissa. Taulut ovat myös lunastettavissa omaksi.  Taulujen mahdollinen tuotto käytetään yhdessä sovittavaan hyvään tarkoitukseen!

Seminaari pidetään 22.-23.11. Meditekniassa. Myös Sinä olet tervetullut osallistumaan päivillemme, mikäli aiheet kiinnostavat ja aikataulut ovat Sinulle sopivat. Tarkka ohjelma löytyy helpoiten www.tthvyo.fi   – samalla voit tutustua Suomen parhaille erikoisalakohtaisille verkkosivuille!