Mainio ICOH-tapaaminen!

Järjestimme ICOH:n jäsenille ja sen toiminnasta kiinnostuneille tapaamisen Työterveyslaitos Helsingin tiloissa 31.5.2017. Osallistujien määrä ylitti odotuksemme ja oli ylittää kokoustilankin kantokyvyn, kun 24 innokasta tuli paikalle – lisäksi muutama osallistui Skypen välityksellä.

Aluksi ICOH:n entinen presidentti Jorma Rantanen alusti järjestön historiasta, luonteesta, merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta erityisesti suomalaisin silmin. Rantanen kertoi, että järjestö perustettiin vuonna 1906 Italiassa Simplonin junatunnelin rakentamisen jälkeen – työskentely ja olosuhteet olivat sellaiset, että ”ei koskaan enää”. Rantanen kuvasi myös järjestön tehtäviä: tutkimusta, tiedon välitystä, koulutusta, hyvien käytäntöjen luomista ja etiikkaa. Hän korosti suomalaisten hyvää osallisuutta järjestön toimintaan ja sen moniammatillisuutta. Tarvetta kv-työterveystyölle totisesti on: työperäisiä kuolemia tapahtuu maailmalla vuosittain enemmän kuin mitä ”muut globaalit epidemiat” kuten HIV, malaria ja tuberkuloosi aiheuttavat!

Johtaja Kirsi Ahola avasi Työterveyslaitoksen näkökulmaa ICOH:n toimintaan. Vaikka ICOH:n ja TTL:n suuret tavoitteet ovat varsin yhteneväiset, hän kaipasi yhä yhteisen toiminnan fokusointia ja tavoitteiden terävöittämistä.

Professori Kari Reijula kuvasi kokemuksiaan boardin ja tieteellisten komiteoiden jäsenenä. Hän piti itsestään selvänä sitä, että hän osallistuu kansainväliseen toimintaan. Vain siten pysyy ajan tasalla ja voi edistää työelämän paranemista kauttaaltaan. Osallistumalla antaa, saa ja voi vaikuttaa – jopa globaalisti!

Dosentti Timo Leino alusti ICOH:n seuraavasta maailmankongressista, joka pidetään Dublinissa 29.4.-4.5.2018. Abstraktien jättöaika on jo 15.6.2017! Hän kuvasi lyhyesti kongressin kulkua ja ohjelmaa ja toivoi mahdollisimman monen pääsevän paikalle.

ICOH-boardin kolmivuotisen toimikauden 2018-2020 vaalit ovat syyskuussa, ja ”kansallista vaalistrategiaa” käytiin läpi. Jäsenistöltä toivottiin äänestysaktiivisuutta ja äänten keskittämistä ensi sijassa kahdelle ehdokkaalle. Tällä hetkellä boardin suomalaisjäsenet ovat professorit Kari Reijula ja Jukka Vuori.

Kansallinen sihteeri Jarmo Heikkinen puhui ICOH:n jäseneduista ja uusien jäsentenkin hankinnasta. Kokousosallistujat esittivät, että jokainen jäsen hankkisi loppuvuoden aikana ICOH:lle ainakin yhden uuden jäsenen, ”kummijäsenen”, mukaan hyvään toimintaan!

Lopuksi keskusteltiin mahdollisuuksista ja keinoista tehdä kansallista ICOH-yhteistyötä järjestön ja toiminnan tunnettuuden lisäämiseksi ja toiminnan edelleen aktivoimiseksi. Keskusteltiin mm. projektiyhteistyöstä ja –töistä, verkkosivuista ja yhteyden pidosta, tapahtumatiedotuksista.

Tapaaminen oli osallistujamäärällä ja –aktiivisuudella arvioiden selvästi kaivattu ja tarpeen. Kokous antoi osallistujille ideoita ja positiivista energiaa toiminnan eteenpäin viemiseksi!