Mitä muutoksia työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannusten määrärahaan?

STM on antanut asetuksen 103/2017, jossa säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin vuonna 2017 suoritettavasta määrärahasta.

Vuosittain koulutukseen käytössä ollut 2,9 miljoonan euron määräraha supistettiin välillä valtion yleisten budjettisupistusten yhteydessä 1,9 miljoonaan euroon vuosina 2015-2016, mutta palautettiin entiselleen vuodelle 2017. Käytäntö on osoittanut, että vuosittain järjestelmän ylläpitoon tuo summa hyvinkin kuluu ja välivuosista selvittiin toiminnan alkuvaiheista säästyneiden siirtomäärärahojen turvin. Samanaikaisesti kuitenkin julkisen sektorin koulutus-EVO -korvauksen piirissä olleita organisaatioita on siirtynyt rahoituslain mukaisten korvausten piiriin. Niinpä tuo 2,9 miljoonan euron määrärahakaan ei riitä aiemman tasoiseen kustannusten korvaukseen, vaan supistuksia vuodelle 2017 on tehty niin yliopistojen, Työterveyslaitoksen kuin myös koulutuspaikkojen korvausten osalta. Raskaimmin supistukset osuvat koulutuspaikoille suunnattuihin korvauksiin: kouluttajien palkkiot on turvattu, mutta muuhun koulutuksen järjestämiseen määrärahoja ei riitä.

Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan on Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kurssitarjonnan nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Tätä kehitystä tukee se, että uudessa OPS:ssa teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta 60 tuntia tulee hankkia näistä kursseista.


Asetus 103/2017 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin vuonna 2017 suoritettavasta määrärahasta

Yksityisten koulutuspaikkojen korvaus vuoden 2017 koulutuksen kustannuksista

Korvausta maksetaan enintään 750 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden.

Korvauksesta on jaettava kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja koulutuskuukautta kohti:

1) työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaukseen 600 euroa;
2) työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjauksesta maksettavien kouluttavan erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteisiin palkkasivukustannuksiin 150 euroa

Korvauksen hakuajat:

1.7.–30.9.2017 (kustannusten korvaus edeltävältä puolivuotisjaksolta 1.1.-30.6.2017)
1.1.–31.3.2018 (kustannusten korvaus edeltävältä puolivuotisjaksolta 1.7.-31.12.2017)

Työterveyslaitoksen ohje korvauksen hakemisesta ja hakemuslomakkeet annetaan viimeistään kesäkuussa 2017 ja laitetaan tthvyo-sivuille.

Liite: STM:n asetus 103/2017