Kysely: Mielenterveys ja työkyky -osaaminen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa

Hyvä erikoistuja/kouluttajalääkäri,

Helsingin yliopisto (HY) on mukana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa MYÖTE–hankkeessa (Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä). Hanketta koordinoi Työterveyslaitos. Helsingin yliopiston lisäksi mukana ovat Itä-Suomen yliopisto ja MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Osana hanketta selvitämme Helsingin yliopistossa kyselyn avulla työterveyshuoltoon erikoistuvien ja kouluttajalääkäreiden näkemyksiä mielenterveys ja työkyky –osaamisesta sekä tämän osaamisen kehittämistarpeista.

Kyselyn vastaaminen vie 10-15 minuuttia ja siihen vastataan anonyymistä. Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti siten, että yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa tuloksia raportoitaessa. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettinen toimikunta on antanut tutkimukselle myönteisen lausunnon. Tuloksia hyödynnetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämisessä ja tuloksista raportoidaan työterveysalan tieteellisissä ja ammatillisissa julkaisusarjoissa.

Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/118316/lomakkeet.html

Kaikki vastaukset ovat meille tärkeitä, kiitos kun vastaat!

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antaa Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Helsingin yliopisto