Nina Salmela on Vuoden kouluttajalääkäri 2024

Kuva: Tapio Räihä

Vuoden kouluttajalääkäri on valittu vuodesta 2010 lähtien, ja valinnan tekee valtakunnallisen seminaarin järjestämisvuorossa oleva yliopisto.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa ydin opitaan koulutuspaikoissa oman kouluttajalääkärien ohjauksessa. Valitsemalla vuoden kouluttajalääkärin haluamme yliopistoissa osoittaa arvostustamme kaikkien kouluttajalääkärien tärkeälle työlle.

Vuoden kouluttajalääkäriksi vuonna 2024 on Oulun valtakunnallisessa seminaarissa valittu Nina Salmela Terveystalo Oulusta.

Erikoistuvien mukaan Nina on aktiivinen ja innostava kouluttaja, jota on helppo lähestyä. Hän on itsekin aktiivinen kouluttautumaan ja ylläpitämään osaamistaan. Nina on hyvin perillä työterveyshuollon ja lääketieteen uusista tuulista ja osaa nostaa hyviä aiheita käsiteltäväksi. Ohjaus on hyvin suunniteltua ja kattaa laajasti työssä tarvittavia asioita, mikä helpottaa erikoistuvien arkityön tekemistä ja osaamisen karttumista, myös valmistautumisia etukäteen ohjausten aihepiirin mukaan. Perusteluissa tuotiin esille myös Ninan ensiluokkainen huumorintaju ja hyväntuulisuus.

Nina on innostunut ja sitoutunut kouluttaja, joka pitää huolta erikoistuvista kokonaisvaltaisesti. Nina pitää tärkeänä erikoistuvien työssä jaksamista, jota hän edistää esimerkiksi antamalla hyviä neuvoja ajanhallintaan, haastavien potilastapauksien kanssa selviytymiseen ja moneen muuhunkin kinkkiseen tilanteeseen. Hänen kanssaan on helppo keskustella vaikeista ja arkaluonteisistakin aiheista. Kysymyksiin saa hyviä vastauksia, mutta Nina kannustaa myös etsimään tietoa itse ja pohtimaan asioita yhdessä.

Työyhteisössään Nina on onnistunut välittämään aitoa innostusta työterveyslääkärin työstä ja erikoistumisesta. Nina pitää erikoistumiseen liittyviä asioita esillä koko yksikössä ja nostaa koulutuksessa esille tulleista asioista parhaat palat myös muiden kollegojen tietoisuuteen.

Lämpimät onnittelumme ja kiitoksemme Vuoden kouluttajalääkärille!