Ole läsnä ja kuuntele – terveisiä AMEEsta

Virtuaaliyliopiston juhlablogissa seuraavaksi kirjoittaa valtakunnallisesta kouluttajakoulutuksesta vastaava yliopisto-opettaja Asta Antila Helsingin yliopistosta. Hän kertoo kuulumisia käynnistään kansainvälisessä lääketieteen opetuksen AMEE-konferenssissa.

Vietin elokuun lopussa viikon Skotlannissa AMEE-kongressissa. Näissä merkeissä virtuaaliyliopiston blogissa on viimeksi kirjoitettu vuonna 2015. Glasgow näytti taas parastaan, aurinko paistoi ja Red Hot Chili Pipers soitti villisti avajaisissa myös tänä vuonna. AMEE on vuosien myötä kasvanut entisestään ja käsittää nykyisin lääketieteen koulutuksen ohessa myös muita terveysalojen koulutuksia maailman laajuisesti. Organisaation nimikin on nykyään The International Association for Health Professions Education.

Vuonna 2015 Glasgow’ssa osallistuminen oli mahdollista ainoastaan paikan päällä, nyt myös etänä. Vuoden 2023 kongressiin osallistui yli 4000 terveysalojen koulutuksesta innostunutta osallistujaa ja opiskelijaa 108 maasta. Näistä reilu 3000 oli paikan päällä. Lähiohjelman lisäksi ohjelmaa oli tarjolla verkossa ympäri vuorokauden. Ohjelmaan pääsy ei ole läpihuutojuttu, esitysehdotukset käyvät läpi tiukan asiantuntija-arvioinnin ja monta hyvää ehdotusta jäi vaille hyväksymistä tänäkin vuonna.

AMEE-kongressin teema ja paikka vaihtuvat vuosittain. Nyt Glasgow’ssa teemana olivat tulevaisuutta muuttavat osallistavat oppimisympäristöt – Inclusive Learning Environments to Transform the Future. Avajaispuheenvuorossaan Sophie Soklaridis käsitteli sitä, miten edistää tasa-arvoisuutta osallistavan oppimisen keinoin. Miten ehkäistä rasismia, toimia kulttuurisensitiivisesti ja yhdenvertaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäen kaikkia tasavertaisesti osallistaen, ketään syrjimättä. Yksinkertaisesti perusasioihin palaten viesti oli: anna ääni, kysy aktiivisesti ja kuuntele. Kolme asiaa, jotka hektisessä arjessa helposti tulee sivuutettua. Olenko läsnä kohtaamisissa? Tiedustelenko myös hiljaisempien näkökulmia? Saavatko kaikki äänensä kuuluviin? Huomaanko aktiivisesti kuunnella sen sijaan, että ajan omaa asiaani hanakasti? Näitä kysymyksiä on hyvä tarkastella ihan kaikissa elämän eteen tuomissa tilanteissa.

Inklusiivisuuden teemat olivat esillä ohjelmassa koko kongressin ajan. Lisäksi tapetilla oli koulutuskentässä keskeiset osaamisperustaisuus ja osaamisen arviointi, toimintayhteisöt ja itseohjautuvuus. Kaikki nämä toteutuvat sosiaalisesti jaetussa todellisuudessa, erilaisissa yhteisöissä. Kongressi itsessään muodosti valtavan terveysalojen koulutuksen toimintayhteisön (community of practice), jota yhdisti kiinnostus ja osallisuus koulutukseen ja sen kehittämiseen.

Toimintayhteisöjä ja yhteisössä oppimista käsiteltiin kongressin symposiumissa monikansallisesti. Oppijat tulevat osaksi toimintayhteisöä asteittain osaamisen kehittymisen myötä. Mukaan ottaminen ja osallistaminen ovat tässä keskeisiä. Yhteisötason lisäksi nykyinen työelämä koulutusinstituutioiden ulkopuolellakin edellyttää yksilöltä kykyä jatkuvaan sopeutumiseen ja oppimiseen. Kongressissa käsiteltiin tätä adaptiivisen asiantuntijuuden ja -oppimisen näkökulmista. Adaptiiviselle asiantuntijalle ominaista on vahva itsesäätely mm. oppimisen suhteen ja oppimaan oppimisen taidot. Toimintakyvyn ja motivaation on oltava kohdillaan ja sitoutumisen vahvaa. Huomaan jääväni pohtimaan, miten tällaista oppimista voidaan tukea? Miten yhteisö vaikuttaa adaptiivisen asiantuntijuuden syntymiseen?

Parhaiten kongressissa ja toki muutoinkin mieleen painuvat asiat, joissa itse on aktiivisesti mukana. Esimerkiksi erilaisissa muodollisissa tai epämuodollisissa keskusteluissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa tarkastellaan uusia näkökulmia ja reflektoidaan kokemuksia. Näitäkin Glasgow’ssa riitti – kongressin keskustelevat tilaisuudet ja se mainio kansallinen verkosto vanhoine ja uusine tuttavuuksineen, joka otti mukaan ja itseohjautuvasti kokoontui yhteen virallisen ohjelman ulkopuolella.

Myös työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus oli kongressissa läsnä. Esittelin suullisessa puheenvuorossa Itä-Suomen ylipiston Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus -hankkeen tutkimuksen tuloksia ohjauksen ilojen ja haasteiden osalta. Kuulijoita oli ja aihe sekä ohjausjärjestelmämme herätti kiinnostusta. Lisäksi Tuula Oksanen esitteli EPOjen käyttöä erikoislääkärikoulutuksessa esityksessään ”Use of Entrustable Professional Activities in postgraduate medical education in primary health care specialties”.

Jos kiinnostuit, AMEE 2024 järjestetään 24.-28.8.2024 Baselissa, Sveitsissä. Tule mukaan 🙂

-Asta

Jutun taustalla:
Antila A. ym. (2023). Joys and sorrows of coaching in specialist physician training in Occupationalhealth (OH) – trainees’ and trainers’ views. AMEE 2023, Glasgow, UK 29.8.2024. Short communication.
Gamborg M. L. ym. (2022). Balancing closure and discovery: Adaptive expertise in the workplace. Advances in Health Sciences Education, 27(5), 1317-1330.
Jensen R.D. ym. (2023). Building adaptive practices through effective self-regulated learning environments. AMEE 2023, Glasgow, UK 29.8.2023. Workshop.
Lave J., & Wenger E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press.
Soklaridis S. ym. (2022). Moving beyond ‘think leadership, think white male’: the contents and contexts of equity, diversity and inclusion in physician leadership programmes. BMJ leader, leader-2021.
Oksanen T. ym. (2023). Use of Entrustable Professional Activities in postgraduate medical education in primary health care specialties. AMEE 2023, Glasgow, UK 28.8.2024. Short communication.
Pyörälä, E. ym. (2023). Long live Communities of Practice in health professions education! AMEE 2023, Glasgow, UK. Symposium.