Onnittelut Vuoden kouluttajalääkäri 2022 Jari Honkanen!

Yliopisto valitsee vuoden kouluttajalääkäriksi yhden erikoislääkärikoulutuksen parissa erityisesti ansioituneen kouluttajalääkärin alueellaan. Niin tänäkin vuonna.

Valittu on valmistunut tth-erikoislääkäriksi vuonna 2001. Hän on toiminut kouluttajalääkärinäkin jo pitkään, ja kouluttajaoikeudet hän sai vuonna 2006. Uransa aikana hän on ohjannut kymmeniä erikoistuvia lääkäreitä.

Valittu on kouluttautunut myös pedagogiikan parissa. Hän on aikanaan suorittanut tth-pedakurssin, nykyisen Kouluttajan jatkokurssin edeltäjän. Hän on osallistunut useisiin starttiseminaareihin, pedagogisiin iltapäiviin, ja valtakunnallisiin seminaareihin. Starttiseminaareissa hän on myös alustanut I-STLYn / lääkäreiden yhdistystoiminnasta ja johdatellut nuorisoa ammattikunnan koulutusten ja kollegiaalisuuden piiriin. I-STLYn yksi päätehtävistä on alan koulutuksen järjestäminen, ja I-STLYssä erikoistuvat on otettu hyvin huomioon.

Valittu on voimakkaasti edistänyt oman yksikkönsä kasvua, ja on samalla huolehtinut erikoislääkäreiden tulevaisuudesta yksikössään kannustamalla aktiivisesti uusia työterveyshuollon lääkäreitä hakeutumaan erikoislääkärikoulutukseen. Hän on toiminut kouluttajana maantieteellisesti laajalla alueella ja ohjannut nuoria kollegoja Kuopiosta Kajaaniin ja Joensuuhun -akseleilla paitsi työterveyshuollon koulutusjaksolla, myös TAK-jaksolla.

Kollegojen / ohjattavien kommentteja:

  • Erittäin hyvä asiaosaaminen
  • Pitkä työkokemus työterveyshuollossa, mikä myös näkyy
  • Omaa luovaa ja joustavaa ongelmanratkaisukykyä tilanteen niin vaatiessa
  • On työterveyshuollon laaja-alainen osaaja, joka tietää alan vanhat ja uudet tuulet.
  • Hän on aidosti kiinnostunut erikoistujien edistymisestä ja innostaa heitä alalle sekä kehittymään työterveyslääkäreinä.
  • Hei, oikein hyvä juttu palkitseminen! 

Valittu on kouluttajalääkäri, yksikön johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri, I-STLY ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja, aktivisti Jari Honkanen. Onnittelut!