Pätevöittävä koulutus – på svenska

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp)
April – Oktober 2018

Den multiprofessionella behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovård är ämnad för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer. Den ger i enlighet med lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013) behörighet att verka inom företagshälsovården. Utbildningen sträcker sig över en period från april – oktober 2018.

Utbildningens omfattning och innehåll (pdf)

Mera information