Pian alkavia verkkokoulutuksia

Miten valmistaudun toimintasuunnitelmapalaveriin? Ohjattu verkkokoulutus 19.8.2019 alkaen

Mitä tarkoittaa strateginen kumppanuus työkyvyn johtamisessa? Mitä yrityksessä tarkoitetaan työkyvyn johtamisella? Onko työpaikalla ja työterveyshuollolla yhteisiä tavoitteita? Ovatko indikaattorit laadullisia vai määrällisiä? Prosessi- vai tulosindikaattoreita? Tunnistammeko ja löydämmekö hallussamme olevan laadullisen tiedon? Osaammeko hyödyntää sitä työpaikkayhteistyössä? Tallennammeko tietoa vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa varten? Mistä uutta sisältöä tai jäsennystä toimintasuunnitelmapalaveriin?

Kurssin suoritustapoina ovat luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut. Kurssista saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin vetäjänä toimii yliopisto-opettaja Soile Seppänen (Oulun yliopisto).

Ilmoittaudu kurssille 12.8.2019 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/37E7BC75429B0A4E.par

Työllistymiskyvyn tukeminen – ohjattu verkkokoulutus 2.9.2019 alkaen

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen. Kurssin myötä osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa, tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä, osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista toimintasuunnitelmia laadittaessa ja olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa.

Kurssi sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssista saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Koulutuksen vetäjänä toimii professori Leena Ala-Mursula (Oulun yliopisto).

Ilmoittautuminen kurssille 26.8.2019 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/AE5393D3AC05B073.par

Tervetuloa oppimaan yhdessä!