Specialisera dig

Företagshälsovården erbjuder en utmanande specialitet för läkare som är intresserade av multiprofessionellt samarbete. För tillfället specialiserar sig nästan 900 läkare vid fem universitet på företagshälsovård. De utbildas av över 300 utbildande läkare. Det bästa sättet att få en bild av företagsläkarens arbete och utbildning är att tala med företagsläkare, läkare under specialisering och utbildande läkare.


Hur får jag studierätt?

Du kan specialisera dig på företagshälsovård vid Helsingfors, Tammerfors, Uleåborgs, Åbo eller Östra Finlands universitet. Studierätt söks hos det universitet inom vars ansvarsområde specialistläkarutbildningen ska genomföras. Använd blanketten för ansökan om studierätt som finns på universitetens webbplatser.


Individuell specialiseringsplan

Fordringarna som beskrivs i studiehandboken är gemensamma för alla, men de som specialiserar sig kan följa olika utbildningsvägar. Alla gör i början av utbildningen upp en individuell specialiseringsplan som godkänns av professorn. I planen beskriver läkaren under specialisering hur hen tänker förvärva de kunskaper som bestäms i specialitetens undervisningsplan.

Syftet med den individuella specialiseringsplanen är att stödja läkarens professionella och personliga utveckling. Planen innehåller:

  • beskrivningar av tidigare studier och arbetshistoria
  • läkarens egen bedömning av sina styrkor och utvecklingsbehov
  • beskrivningar av lärandemålen och reflektion över sätten att lära sig
  • en plan över tjänstgöringsavsnitten, utbildningsplatserna och innehållet i den kursformade teoretiska utbildningen
  • en tidsplan för specialiseringen.

En del av universiteten erbjuder en webbkurs, där du kan göra upp din specialiseringsplan under handledning. Specialiseringsplanen kan också göras upp självständigt. Du får detaljerad information om hur planen ska göras upp på startseminarierna.


Startseminarium

Alla universitet ordnar startseminarier för nya läkare under specialisering. På seminarierna ges information om praktiska frågor, till exempel hur man gör upp en specialiseringsplan, vilka tjänster som erbjuds och hur man använder loggboken. På startseminarierna har du möjlighet att tala med utbildningens ansvarspersoner och nätverka med andra specialiserande läkare.


Kom också ihåg

  • Ansök om universitetets användar-ID, med vilket du kommer åt både det egna universitetets sidor och dessutom nätkurserna vid Virtualuniversitetet i företagshälsovård.
  • Anmäl dina kontaktuppgifter och eventuella förändringar i dem till fakultetens studieservice och kontakta upprätthållaren av epostlistan vid ditt universitet för att komma med på listan.
  • Anmäl dig närvarande vid universitetet varje läsår.
  • Följ med dessa och Moodles nätsidor, epostlistan, Facebook-gruppens information och ditt eget universitets sidor om specialistläkarutbildningen (se länkarna i högra spalten).

Nästa steg


Föreningar och organisationer