Loggboken

Den nyaste loggboken

  • Loggbok för specialistläkarutbildningen i företagshälsovård 2020-2021 (på finska) (docx), (pdf)

Under utbildningens gång fyller du i loggboken, som hjälper dig och utbildaren att följa hur studierna framskrider och se till att utbildningen genomförs enligt planen. Här antecknas också bedömningssamtalen mellan läkaren under specialistutbildning och den utbildande läkaren. Loggboken stöder studiernas mål och planering, djupgående lärande och en systematisk bedömning av lärandet. I loggboken finns exempel på olika sätt att lära och källor som är bra att använda utöver tentamenslitteraturen.

När du ansöker om intyg över genomförd specialistutbildning ska loggboken lämnas in till universitetet som bilaga till ansökan (allmänna utbildningskrav). Den ämnesansvarige eller en av denne utnämnd person godkänner den ifyllda loggboken.

Du kan använda den nyaste loggboken eller fortsätta fylla i en tidigare påbörjad loggbok.

Gamla loggböcker